.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Дипломні роботи з мовознавства та філології


Специфіка побудови жіночих образів у драмі Трамвай бажань
Спортивна термінологія баскетболу на основі Національної Баскетбольної Асоціації
Стан та перспективи вивчення фразеологічних одиниць на завершальному етапі навчання у ЗОШ
Стилістичні функції неологізмів (компаративний аспект)
Структурні та функціональні особливості словників- тезаурусів англійської мови
Субстантивація прикметників в англійській мові
Судова лінгвістика
Теоретичні аспекти етимології та неології неологізмів в англомовному інтернет-виданні
Теоретичні засади вивчення фонетичної інтерференції у мовленні
Теорія мовного впливу у промовах диктаторів та демократів
Терміносистема напрямків музичного мистецтва у складі лексики сучасної англійської мови
Тлумачні словники англійської мови як фіксація досягнень лінгвістичної думки
Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові
Український правопис та процеси змін у ньому
Формування культури мови школярів на уроках української мови в старших класах
Фразеологізми з нумеральним компонентом в англійській мові
Фразеологія творів Остапа Вишні
Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах. Повтори на прикладі The tale of 2
Функціональні особливості історизмів, архаїзмів, неологізмів у творчості Ліни Костенко
Функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи
Функціонально-семантичний аналіз фразеологізмів англійської мови із компонентом money
Функціонально-семантичні особливості займенників у сучасній англійській мові (на матеріалі роману Дж
Функціонуваня соматичних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людини
Характеристика англійських спортивних фразеологізмів
Характеристика англійських фразеологізмів з компонент-назвами тварин
Характеристика видів засобів масової інформації та їх впливу
Характеристика фразеологізмів з компонентами-назвами природного явища
Юридична термінологія в економічному дискурсі 2
Явище інтертекстуальності в літературознавчому дискурсі
 
 
Сторінтки: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  

Книг в категорії: 179, по 30 на сторінці