.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Нормативно-правовий акт, як основне джерело права в Україні та його видиЋплатить
ПЛАН
ВСТУП
Розділ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
1.1 Поняття нормативно-правового акту
1.2 Ознаки нормативно-правових актів
Розділ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
2.1 Закон та підзаконні нормативно-правові акти
2.2 Дія нормативно правових актів в часі, просторі та по колу осіб
Розділ 3 КОЛІЗІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
ВИСНОВКИ -----30
СПИCОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ -----32ВСТУП
Актуальність теми. Наш український народ обрав шлях побудови демократичної держави, тобто держави, в якій буде здійснено принцип верховенства права, що ґрунтується на визнанні прав і свобод людини. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових воєн, безлічі кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути організованого цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Суспільство, яке покликане захищати основні права людини – це впорядкована система відносин, яка базується на дотриманні всіма суб’єктами цих відносин нормативних актів, тобто Конституції, законів та підзаконних нормативно-правових актів.
Прийняття законів й інших нормативно-правових актів дуже важливо, і має вирішальне значення для запровадження реформ у нашій державі. Сформульовані в законах та інших нормативно-правових актах норми стають живими, якщо вони є обґрунтованими і прийняті належним чином.
Частина 1 ст. 8 Основного Закону нашої держави проголошує: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права.» Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави, її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами. Ці ж вимоги мають бути орієнтирами й у повсякденному житті кожного громадянина. Все зазначене, а також активні процеси розбудови суверенної Української держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ.
Таким чином, ми бачимо наскільки важливою та актуальною для дослідження є обрана тема.
Предметом дослідження є безпосередньо нормативно-правовий акт, як основне джерело права в Україні та його види.
Об’єкт написання курсової роботи – суспільні відносини у сфері застосування нормативно-правових актів, дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.
Мета роботи – визначити поняття і види нормативно-правового акта, закону, дії нормативно-правових актів в часі, просторі та за колом осіб, колізій в законодавстві та способи їх подолання.
Враховуючи мету дослідження необхідно вирішити такі завдання:
•    дослідити поняття і зміст нормативно-правових актів;
•    проаналізувати повну диференціацію нормативно-правових актів;
•    дослідити утворення колізій та способів їх подолання на території України.
Для досягнення поставленої мети використовувалися праці: Скакуна О.Ф. «Теорія держави і права», Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачової Л.Л. та ін., «Загальна теорія держави і права», Котюка В.О. «Теорія права» та ін.
Використано такі методи дослідження:
-    історичний;
-    синтезу і аналізу;
-    логічний;
-    причинно-наслідковий.
Ћплатить