Хороші ресурси

  • Нема контенту для цього блока!

Скачати курсову роботу

  • - цікава курсова робота. - дипломна робота.

Студентські статті

  • Нема контенту для цього блока!

Наукові ресурси

Украинская Баннерная Сеть www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Творчість Джека Керуака на тлі американської контркультури
курсова робота, 26 сторінокВступ
Актуальність теми полягає в тому, що творчість Керуака належить до 1950-років, а тому є ще близькою нам в часі. Ще живими є деякі його сучасники, тому можна сказати, що література Керуака є “свіжою”, вона є майже сучасною. І так як часовий бар’єр між нашою літературою і цим автором є зовсім малим, то  недалеким є і безпосередній вплив епохи автора.
 Також слід зазначити, що Джек Керуак був однією з «ікон» так званого Розбитого покоління 50-х років. Його твори вважалися культовими та революційними для свого часу. Але слід пам’ятати, що те ж саме “розбите покоління” слугувало опорою, підґрунтям для виникнення такої потужної культурної течії як хіпі, яке набуло розповсюдження не тільки в Америці, а в усьому світі, залишаючись актуальним і натепер в деяких формаціях.
Саме тому слід вважати, що результати впливу творчості Керуака ми можемо спостерігати і натепер у вигляді багатьох молодіжних субкультур, які немов гриби виросли на цьому плідному ґрунті. Дослідження витоків може допомогти кращому розумінню сучасної молодіжної культури, тому що культурні зв’язки є ще доволі міцними.
Стан дослідженості теми. З дати смерті письменника пройшло лише 40 років, тому не можна говорити про повну дослідженість його творчості, ще немає потрібної часової дистанції. Найбільш дослідженим, так як найбільш відомим є роман “В дорозі”, в той час як інші здебільшого залишаються в тіні. Але не можна сказати, що дана тема є закритою, нею цікавляться , а особливо дослідники творчого спадку  1950-60х років, найбільше його творчість розглядали Каролін Кессіді, Джон Холмс, Джін Джонс, та ін.
Об’єкт дослідження – прозові твори Джека Керуака в контексті американської біт-культури 1950-років.
Предмет дослідження –нетиповість творів в контексті американської літератури, новизна та вплив творчого стилю.
Мета -  розглянути творчість Джека Керуака, а зокрема романи “В дорозі”, а в більшій мірі «Бродяги Дхарми», вияснити в чому полягає новизна, та не типовість творів. Розглянути творчий стиль, визначити його особливість та вплив на тогочасну літературу.
Досягнення мети роботи зумовило постановку  таких завдань:
Завдання  
- охарактеризувати творчість Джека Керуака в контексті його епохи
- провести аналіз роману “Бродяги Дхарми”
- провести аналіз взаємозв’язків та взаємовпливу епохи та творчості автора
Методи
 Основними методами, що використовуються в роботі є:   аналіз, зокрема аналіз творів Джека Керуака, а також аналіз епохи, в якій творив письменник;
індуктивний метод – від аналізу певних романів перейти до аналізу творчості в загальному;
опрацювання джерел, присвячених творчості автора.
Структура
Робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків та списку використаної літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в  завданнях, вказуються використані в роботі методи.
У першому розділі, що складається з трьох підрозділів, розглядається творчість письменника, зокрема два його романи.
У другому розділі, що складається з двох підрозділів, аналізується епоха творчості автора, а також розглядаються взаємозв’язки автора та епохи.
У висновках подаються підсумки дослідження.


Оплатить


 
 
 

Трошки реклами