.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Валютна політика і валютне регулюванняЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади здійснення валютної політики і валютного регулювання……………………………………………………………………………..5
1.1. Валютна політика як складова державної економічної політики країни…….5
1.2. Сутність та методи валютного регулювання і валютного контролю в Україні……………………………………………………………………………. ……..9
1.3. Валютно-курсова політика держави як головна мета валютного регулювання………………………………………………………………………..…..14
РОЗДІЛ 2. Валютна політика і валютне регулювання в Україні за 2006-2008 роки………… …………………………………………………………………………..19
2.1.    Аналіз валютно-курсової політики НБУ………………………………………..19
2.2.    Вплив світової фінансово-економічної кризи на стан валютного регулювання в Україні…………………………………………………………………………………..22
2.3. Особливості участі України в міжнародних фінансово-валютних організаціях…………………………………………………………………………….25
РОЗДІЛ 3. Перспективи удосконалення валютної політики і валютного регулювання……………………………………………………………………………29
3.1. Шляхи стабілізації валютного курсу в Україні………………………………...29
3.2. Досвід валютної політики в розвинутих країнах під час світової фінансової кризи…………………………………………………………………………………….32
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..41
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………43
ВСТУП

Валютна політика являє собою сукупність економічних, юридичних і організаційних форм і методів в галузі валютних відносин, здійснюваних державою і міжнародними валютно-фінансовими організаціями. Кінцевими цілями валютної політики є стратегічні цілі монетарної політики взагалі – зростання зайнятості та виробництва ВВП, стабілізація цін. Крім загально монетарних цілей, валютна політика має свої специфічні цілі, що реалізуються переважно у валютній сфері, і теж справляють істотний вплив на розвиток реального сектору економіки. Проте сьогодні, на жаль, валютна політика і валютне регулювання, як в Україні, так і в інших країнах світу, мають багато проблем, які не є вирішеними, а зокрема:
 низький рівень економічного зростання;
 недостатнє сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття);
 слабка підтримка стабільного рівня цін (низького рівня інфляції), особливо під час світової фінансової кризи;
 недостатнє забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни).
Отже, можна стверджувати, що тема даного дослідження є актуальною, на даний момент зважаючи на світову фінансову кризу, як для української, так і для світової валютної системи, для всіх країн з перехідною економікою і вже досить довгий час вивчається українськими і зарубіжними вченими.
Ще в минулому столітті  вчені обґрунтували необхідність економічних перетворень в країнах, в їх валютних відносинах, зокрема, сформулювали поняття валютна політика, валютна система, валютне регулювання, визначили їх основні цілі та завдання.
 Метою нашого дослідження є визначення основних принципів ведення валютної політики і валютного регулювання в Україні та світі, а також перспективи їх розвитку.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
• визначення суті поняття  "валютна політика" і "валютне регулювання";
• вивчення принципів функціонування валютної політики;
• визначення основних складових валютної політики;
• розгляд органів, що здійснюють валютне регулювання в Україні;
• дослідження сучасного стану валютно-курсової політики;
• встановлення особливостей участі України в міжнародних фінансово-валютних організаціях;
• встановлення шляхів стабілізації валютного курсу;
• визначення особливостей валютної політики в розвинутих країнах.
Об’єктом дослідження є діюча валютна політика і валютне регулювання в Україні, а предметом виступає світова валютна політика.
У роботі використано статистичний, графічний, описовий, аналітичний методи та метод зіставлення.

Ћплатить