.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Греко-католицька церква на українських земляхЋплатить
Зміст
Вступ.
Розділ 1. Витоки і становлення Греко – католицької церкви.
   1.1. Підготовка і проведення Берестейської унії. Два собори...........................................................................................……..5.
   1.2. Полеміка навколо унії. ……………………………...…………9.
   1.3. Проекти "універсальної унії". ……………………...………...13.

Розділ 2. Греко – католицька церква у 17 – 21 ст.
   2.1. Розвиток Греко – католицької церкви в другій половині 16 – 19 ст….17.
   2.2. Діяльність Греко – католицької церкви в період 20 ст. Ліквідація 1946 року. ……………………………………………............................................…..23.
   2.3. Відновлення та сучасний стан Греко – католицької церкви в Україні. ………………………………………………………………................................25.
Висновки. ………………………………………………………………………28.
Список використаних джерел та літератури. …………….................…….29.
Вступ
 Актуальність теми зумовлена необхідністю розгляду життя УГКЦ від початку її заснування до наших днів. УГКЦ маэ помітний вплив на релігійне життя України. Сьогодні у УГКЦ є недмінною складовою релііыйної карти України. Протягом років греко-католицтво було головною релігією західної України тому мало важливим вплив на формування свідомості її жителів. Розгляд питанння історії УГКЦ дозволить краще зрозуміти причини сучасної релігійної ситуації місце греко-католицтва серед інших релігій України і вплив УГКЦ на суспільне житття українського народу. Тому розгляд історії УГКЦ є сьогодні актуальним.
 Мета роботи:
 Зробити короткий огляд життя Греко-католицької церкви в період з початку її заснування у 1596р. до сьогодення та з’ясувати особливості її розвитку.
 Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
- проаналізувати процес становлення Греко-католицької церкви;
- показати взаємозв’язок суспільно-політичного і церковного життя;
- з’ясувати основні тенденції розвитку Греко-католицької церкви;
- з’ясувати чи вдалося досягти головної мети Берестейської унії;
 Для того щоб дослідження було чітко спрямованим необхідно визначити предмет і об'єкт дослідження . Отже, предметом є становлення та розвиток Греко-католицької церкви на українських землях, об'єктом – Греко-католицька церква.
 Наукова новизна.
  Дана курсова робота дає короткий огляд становлення та розвитку Греко-католицької церкви. Аналізується залежність унії від різних політичних режимів. Вплив унії на населення і духовну культуру суспільства.
 Практична значимість роботи.
 Матеріали викладені в курсовій роботі можуть бути використані для підготовки до семінарських занять з курсів по історії УГКЦ, а також історії релігії загалом.

 Хронологічні рамки роботи.
 Нижня межа це 1596р. – дата проведення Берестейського собору в результаті якого створено нову уніатську церкву. Верхня межа дослідження  2006 рік.


Ћплатить