.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Валютна політика та валютні ринкиЋплатить
33 сторінки, курсова роботаЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади валютної політики та валютного регулювання
           1.1. Валютна політика як складова економічної політики держави
           1.2.Девальвація, ревальвація та валютна інтервенція як основні       інструменти політики валютного регулювання
1.3.Сутність та причини  виникнення валютних ризиків
РОЗДІЛ 2. Валютна політика  України
2.1. Особливості соціально–економічного розвитку України в період ринкової трансформації та їх вплив на валютну політику держави
2.2. Особливості валютної політики і валютного регулювання в період стабілізації економічного розвитку України
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення та розвитку валютної політики та валютного регулювання в Україні
3.1.Ефективність валютного регулювання та шляхи його оптимізації
3.2.Кількісні орієнтири для валютно–курсової політики в Україні у середньострокові перспективі та оцінки можливих наслідків їх реалізації
   ВИСНОВОК
   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
В Україні на даний момент  зроблено лише перші кроки щодо організації системи купівлі валюти Національним та комерційними банками, торгівлі валюти за участю держави та її структур, функціонування української валютної біржі. Розбалансованість механізму валютних операцій ускладнює процес зведення валютного та платіжного балансів України. Отже, неефективна валютна політика є фактором, що дестабілізує економіку України і одним із потужних чинників інфляції.
 Крім того, на зовнішньоекономічну діяльність країни, структуру виробництва, споживання, руху капіталу відчутно  впливають вибір режиму курсоутворення та динаміка валютного курсу. Підтримка  стабільного курсу національної валюти та контроль за валютним ринком є пріоритетними завданнями держави при здійсненні валютної політики. Більше того, стабільність курсу національної валюти – суттєва складова привабливості  для інвестування. 
Актуальність даної теми полягає утому, що валютні проблеми в Україні  вирішуються вкрай повільно та натрапляють на великі труднощі. Слабкий експортний потенціал не забезпечує достатніх валютних надходжень в країну, а непевна економічна ситуація примушує експортерів тримати валюту за кордоном. Крім того, у експортерів  немає гарантій щодо вільного розпорядження валютними коштами і їм бракує необхідних стимулів для інвестування останніх в національну економіку.
Отже, ситуація, що склалася на валютному ринку безперечно потребує дослідження, що в свою чергу передбачає вдосконалення політики валютного регулювання.
 Метою даної роботи є дослідження та вивчення сучасний стан валютного ринку України і визначити пріоритетні напрямки валютної політики та валютного регулювання.
При виконанні були поставленні такі завдання:
- визначити, як залежить вибір валютної політики держави від інших складових економічної політики;
- виявити особливості соціально-економічного розвитку України в період ринкової трансформації та їх вплив на валютну політику;
- з’ясувати проблеми валютної політики і валютного регулювання в період стабілізації економічного розвитку України;
- визначити шляхи удосконалення політики валютного регулювання в нашій державі:
- виявити орієнтири для валютно-курсової політики у середньостроковій перспективі та оцінити можливі наслідки їх реалізації.
Об’єктом даної роботи є валютний ринок України та валютний курс, як основний 
 

Ћплатить