Хороші ресурси

  • Нема контенту для цього блока!

Скачати курсову роботу

  • - цікава курсова робота. - дипломна робота.

Студентські статті

  • Нема контенту для цього блока!

Наукові ресурси

Украинская Баннерная Сеть www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Проблеми перекладу англомовної юридичної документації на українську мову
ЗМІСТ

Розділ І. Вступ

Розділ IІ. Теоретичний аспект відтворення юридичних текстів при перекладі            
§ 1. Лінгвістичні особливості організації юридичної текстової літератури англійською та українською мовами.
1.1. Жанрово-стилістичні особливості юридичних текстів англійською та українською мовами.
1.2. Лінгвокультурні фактори організації юридичних англомовних та україномовних текстів:
а) культурні;
б) історико-соціальні;
в) політико-економічні.
§ 2. Теоретичний аспект використання перекладацьких засобів при перекладі юридичних текстів і документації.
§ 3. Термінологічна лексика в аспекті теорії перекладу юридичної текстової літератури.

Розділ ІІІ. Особливості перекладу англомовної юридичної документації на українську  мову
§ 1. Особливості перекладу юридичних документів за сферою їх застосування і галузями права (Contract, Corporate and Intellectual property Law).
§ 2. Особливості перекладу рішень суду та документів інших органів судової юрисдикції.
§ 3. Особливості перекладу міжнародних правових конвенцій.

Висновки

Список  використаної літературиВСТУПЗавдання роботи:

1. Розглянути поняття стилю та терміну відносно до юридичної літератури.
2. Розкрити особливості перекладу науково – технічної літератури
3. Сформулювати теоретичні основи перекладу.
4. Дати визначення перекладу.
5. Розглянути поняття “розуміння тексту”, “стиль”, “переклад” у взаємозв'язку.
6. Провести дослідження юридичних текстів в аспекті перекладу
7. Визначити основи перекладацького реферування.

Предметом дослідження є переклад юридичної літератури. Поняття “переклад” дуже широке. Воно включає в собі й творчий процес як мистецтво, і теорію перекладу як особливу наукову дисципліну, яка має свої теоретичні засади й потребує подальших розробок. Завдання теорії перекладу - досліджувати закономірності в співвідношенні між оригіналом та його іншомовною “копією”, узагальнювати у світлі наукових даних висновки зі спостережень за окремими випадками перекладу й опосередковано сприяти перекладацької практиці, яка могла б черпати в ній обгрунтування й докази в пошуках необхідних засобів висловлення на користь максимального відображення всіх нюансів та тонкощів оригіналу.

Таким чином, основним предметом уваги в теорії перекладу й, зокрема, у нашому дослідженні, є співвідношення між оригіналом та перекладом, а також різноманітністьтих форм, за яких вони набувають повної змістової ідентичності.
Наукова робота передбачає існування певної системи наукових зрозуміти та категорій, які застосовуються до всієї сукупності явищ, що розглядаються, а не фрагментарність висловлювань, викликаних чи тім іншим конкретним випадком. Це можливо за умови не тільки знання перекладачем теорії перекладу, алі й наявності в нього відповідного естетичного смаку, розуміння та орієнтування в соціально - культурному просторі, у якому перебуває об'єкт перекладу. Наукова концепція дослідження полягає в обгрунтуванні основних положень теорії перекладу та розробка нових прийомів та методів роботи з іноземним текстом, що полегшує роботові перекладача. Основоположна гіпотеза дослідження - сформувати фахово - естетичну культуру юриста, що, на наш погляд, є основною для вдалого поєднання інтелектуального рівня юриста, світоглядних його позицій, високого рівня загальної культури. Все це в системі й дасть змогу сформувати особистість юриста - перекладача, здатного конкурувати на ринку праці. Виховання юриста - перекладача - це безперервна система організації особистості, вихід ії в пізнавальний простір. Професійно - естетичний смак - багатомірний феномен, який є невід'ємною частиною загальної естетичної культури.

Основними етапами дослідження є:
1. пошуково - ознайомлювальний, який полягає в доборі бібліографії, ознайомленні з літературою, складанні картотеки.
2. аналітичний, який полягає в тому, що в роботі виконується критичний огляд літератури, формується власна концепція дослідження, класифікується матеріал;
3. етап систематизації необхідного матеріалу та його опис.

На першому етапі дослідження використовують такі прийоми дослідження, як класифікація, систематизація, узагальнення, а також індуктивний метод мислення.
На іншому етапі використовується аналіз, синтез, порівняння, переважає дедуктивний метод мислення.
На третьому етапі використовується класифікація, систематизація, узагальнення, дедуктивно - індуктивне мислення. Джерелами фактичного матеріалу є тексти юридичного характеру (законі, ухвали, рішення судів), спеціальні словники (російсько - українсько - англійський словник правничої термінології) та результати опитування інформантів.
Новизна роботи полягає в розробці нових методів та прийомів роботи з текстом юридичного характеру, які поліпшують та полегшують роботові юриста - перекладача. У роботі встановлюються закономірності розвитку вмінь, знань, навичок перекладацької діяльності, а також виявляється специфіка перекладу текстів юридичного спрямування з англійської мови українською.

Практичне використання результатів дослідження полягає в тому, що отримані дані можна застосувати при розв'язанні практичних завдань перекладу, при вивченні різних розділів мови, при розробці методики прискоренного синхронного та послідовного перекладу.Оплатить


 
 
 

Трошки реклами