.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Навички та уміння фахівця соціальної роботиЋплатить
ПЛАН
Вступ 
Розділ І. Теоретичні основи діяльності соціального працівника 
1.1 Модель соціального працівника  
1.2 Вимоги до соціального працівника 
1.3 Обов’язки працівника соціальної роботи 
1.4 Професійна ідеологія соціального працівника  
Розділ ІІ. Навички та уміння фахівця соціальної роботи 
2.1 Сфери діяльності соціального робітника 
2.2  Функції соціального працівника 
2.3 Знання, уміння та навички фахівця соціальної роботи 
Висновки 
Список використаної літератури 


Вступ

Протягом багатьох століть в умовах тоталітаризму, який декларував безпрецедентну в історії людства соціальну захищеність, вважалося безглуздим створювати систему соціального захисту населення. Відсутність же такої системи, забезпеченої науковою концепцією, державними програмами і висококваліфікованими спеціалістами в сфері соціальної роботи, призвела до парадоксальної ситуації. У колишньому СРСР, який породив педагогіку середовища ще на початку століття, мав багатющі народні, національні традиції, завжди відрізнявся самобутністю, оригінальністю, гуманізмом і милосердям, невичерпними джерелами практичного досвіду соціальної допомоги, соціальна робота як професія офіційно зареєстрована лише в березні—квітні 1991 року. До тих пір функції соціального педагога виконували представники яких завгодно професій — фахівці закладів освіти, соціального забезпечення, спорту, культури, працівники міліції тощо. Саме тому, розвиток умінь та навичок соціальних працівників є необхідними на сьогодні, а у теоретичному їх висвітленні полягає актуальність нашої роботи.
Проблему навичок та умінь соціальних працівників досліджували такі вчені, як Бурлачук Л. Ф., Савченко Е. П., Бєличева. С А., Звєрєва І.Д. та інші.
Об’єктом нашого дослідження є діяльність соціальних працівників у нашій державі.
Мета дослідження: визначити та охарактеризувати навички та уміння фахівця соціальної роботи.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати загальні засади діяльності фахівців соціальної роботи;
2. Визначити сфери діяльності та ролі соціальних працівників;
3. Коротко охарактеризувати навички та уміння соціальних робітників;
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми і поставлена мета роботи, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
 

Ћплатить