.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Створення Помісної Православної Церкви в УкраїніЋплатить

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ I. Відродження України і внутріправославні колізії………………………5
1.1. Православні церкви України в контексті міжцерковного конфлікту…5
1.2. Проблеми об’єднання українських православних церков…………....11
Розділ II. Помісна православна Церква – потреба нації…………………………16
2.1. Мінімалізація міжправославних суперечностей: умови реалізації, варіанти розвитку……………………………………………………………16
2.2. Київський патріархат як Помісна православна Церква в Україні…...19
Висновки……………………………………………………………………………
Список використаної літератури…………………………………………………

Вступ
Ще ніколи так гостро не стояло питання про Помісну церкву в Україні, як в епоху українського державотворення після розпаду радянської імперії. Виникла надзвичайно складна і суперечлива ситуація у міжконфесійних взаємовідносинах, що фатально позначається на єдності українського народу та державотворенні в Україні.
В українському суспільстві нині починає утверджуватися плюралізм світоглядів, розуміння об’єктивності й необхідності буття релігії, її позитивного впливу та значення для долі нації. Вивчення етноконфесійної специфіки релігії переконує в тому, що в Україні має бути своя національна церква, подібно до того, як мають бути свої національна школа, національне військо, національний театр тощо.
У суперечках про національні церкви в Україні обстоюються різні погляди: необхідність єдиної власної автокефальної помісної православної церкви або наявність кількох національних церков, абсолютна незалежність національної церкви або підкорення її якомусь єдиному релігійному центрі(наприклад, Римові чи Москві).На користь цих поглядів наводяться вагомі аргументи та серйозні свідчення світової історії, включаючи багатостраждальну історію України. Предметом палких дискусій є проблема того, яка церква має зайняти чільне місце і хто з церковних ієрархів має удостоїтись честі бути першоієрархом Української національної церкви.
Розкол – кровоточиву рану на церковному тілі України – приносять не тільки Церкві, а й усьому суспільству тільки проблеми.
           Актуальність обраної теми полягає в тому, щоб показати згубний вплив роздробленої православної Церкви України на її національний розвиток, зазначити шляхи до мінімалізації цієї роздробленості.
 Об’єктом дослідження даної курсової роботи є українські православні Церкви в незалежній Україні.
 Предметом дослідження виступає об’єднання українських православних Церков.
           Мета дослідження полягає в характеристиці проблем об’єднання українських православних церков в незалежній Україні.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати стан українських православних церков після розпаду радянського союзу.
2. Встановити проблеми об’єднання ортодоксальних церков України.
3. Визначити шляхи до об’єднання та перспективи розвитку українських православних церков.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичні: аналіз та узагальнення історичної документації.
2. Статистичні
3. Синтез та узагальнення матеріалу;
4. Метод порівняльного аналізу;
5. Метод ретроспективного аналізу.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 

Ћплатить