.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Сучасні проблеми прозелітизмуЋплатить
План
Вступ…………………………………………………………………………………..3  
    
Розділ 1. Явище прозелітизму, його характерні ознаки………………………….5
1. 1. Прозелітизм як об’єкт наукового аналізу…………………………...5
1. 2. Значення терміну прозелітизм………………………………………..7 
2. 3. Місійна діяльність і проблема навернення в світлі Біблії…………14

Розділ 2. Християнство та прозелітизм: історичний та богословський аспект…18
            2. 1. Православне розуміння місії та прозелітизму………………………20
            2. 2. Місіологія церкви в католицькій перспективі……………………… 22
           2. 3. Погляди протестантських церков на проблеми прозелітизму……….40

Розділ 3. Прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах…………………………………………………………………………….45                                                                                                                                                      
              3. 1. Правові аспекти місіонерської та прозелітичної діяльності…………………………………………………………………………… 53
              3. 2. Релігійна свобода в Україні: місцеві церкви та закордонні  місіонери……………………………………………………………………………..62

Висновки……………………………………………………………………………..75

Список використаних джерел та літератури……………………………………...80

Вступ

 Актуальність дослідження. На даному етапі розвитку українського суспільства ми можемо спостерігати підвищений інтерес до релігії та всіх пов’язаних з цим феноменом явищ. Питання навернення або ж прозелітизму історично викликало до себе посилену увагу і такий стан справ наявний і на сьогоднішній день. Тому важливим є виявити та дослідити сучасні проблеми прозелітизму на міжконфесійному рівні та  намагатися знайти шляхи порозуміння.
 Мета та завдання дослідження. Метою роботи є здійснення аналізу діяльності церков та новітніх релігійних рухів у сфері навернення нових віруючих; а також виділення проблем на міжконфесійному рівні, пов’язаних з прозелітизмом.  Для досягнення мети необхідно виконати наступні дослідницькі завдання: 
• розглянути наукове та богословське значення прозелітизму;
• виокремити його характерні ознаки;
• дослідити місце прозелітизму в християнстві;
• окреслити погляди на прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах;
• проаналізувати стан релігійної свободи в Україні;
• виокремити міжконфесійні проблеми навернення.
Об’єктом дослідження виступає діяльність церков та новітніх релігійних рухів, члени яких займаються наверненням.
 Предметом дослідження є сучасні проблеми міжконфесійного прозелітизму.
 Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у написанні узагальнюючих праць, у розробці курсів і спецкурсів з історії релігій, релігієзнавства та новітніх релігійних рухів, а також стануть у нагоді журналістам та церковним аналітикам.
 Структура роботи. Робота складається із трьох розділів. Перший з них називається «Явище прозелітизму, його характерні ознаки» і складається із трьох підрозділів: «Прозелітизм як об’єкт наукового дослідження», «Значення прозелітизму» та «Місійна діяльність і проблема навернення в світлі Біблії», у яких розкривається суть прозелітизму, його ознаки та значення у різних аспектах релігійного життя.
 Другий розділ має назву «Християнство та прозелітизм: історичний та богословський аспекти». Цей розділ включає в себе 3 підрозділи, а саме: «Православне розуміння місії та прозелітизму», «Місіологія цекрви в католицькій перспективі», «Погляди протестантських церков на проблеми прозелітизму». У даному розділі прозелітизм розглядається з позиції християнства через призму особливостей православ’я, католицизму та протестантизму.
 «Прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах» - це назва останнього третього розділу. Він складається із двох частин: «Правові аспекти місіонерської та прозелітичної діяльності» та «Релігійна свобода в Україні: місцеві та закордонні місіонери». У цьому розділі подається інформація про правові аспекти прозелітизму: закордонний досвід та ситуація, що склалася в Україні.
 

Ћплатить