.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Бу-Ба-Бу на тлі літературного процесу кінця 80-х – початку 90-хЋплатить
курсова робота, 20 сторінок

ПЛАН


      ВСТУП.
1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ГРУПИ «Бу-Ба-Бу».
2. КАРНАВАЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ У ТВОРЧОМУ СТИЛІ ЛІТГРУПОВАННЯ «Бу-Ба-Бу».
2.1.ЛІРИЧНИЙ КАРНАВАЛ У ПОЕЗІЇ Ю. АНДРУХОВИЧА.
2.2.СИНТЕЗ ЛІРИЗМУ ТА ІРОНІЧНОСТІ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ О.ІРВАНЦЯ.
 2.3.ВІРШОВАНЕ ШОУ В.НЕБОРАКА.
            ВИСНОВКИ.
 ВСТУП
Поняття “літературний процес”, “літературне явище” сьогодні, безперечно, одні з найуживаніших термінів у літературознавстві. Оперуючи ними, більшість науковців послуговується загальномовними значеннями. Під “літературним процесом” розуміють “поступальний розвиток літератури”, “безупинний рух у певному напрямку”, а про “явище” говорять, маючи на увазі, що згадуваний об’єкт чи суб’єкт мав помітний вияв своєї діяльності, велике значення для подальшого розвитку відповідної галузі, сфери життя, привніс або сприяв значним змінам.
У випадку поетичної групи “Бу-Ба-Бу” вже перші їхні публічні виступи засвідчили, що угруповання, його діяльність є справді явищем у вітчизняному літературному процесі, за визначенням Т. Гундорової, “особливим культурним феноменом” .
Літугруповання “Бу-Ба-Бу” бере активну участь у літературному процесі з 1985 року. Його поява сприяла пришвидшенню демократизації вітчизняної літератури, що виявилося, зокрема, у виникненні численних літугруповань, новаторській розробці традиційних тем та образів, розширенні меж поетичного мовлення. Від самого початку творчість бубабістів отримала неоднозначну оцінку літераторів старшого покоління, критиків, літературознавців. У пресі почали з’являтися відгуки про їхню творчість та інтерв’ю. Але все це було лише висловлювання окремих точок зору та вподобань. На жаль, поки що не існує жодної синтетичної роботи, присвяченої діяльності угруповання й поетичній творчості Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака на тлі літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ століття, а саме явище бубабу до кінця не осмислене ані сучасним літературознавством, ані новітньою методологією внаслідок своєї гнучкості та рухомості.

Ћплатить