.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз інтеграційних процесів України до Євроатлантичних структурЋплатить
               ЗМІСТ

Вступ..........................................................................................................3
Розділ І
Історія розвитку співробітництва України з Європейським Союзом.......................................................................................................5
1.1. Україна на шляху Європейської інтеграції .................................5
1.2. Критерії розширення і поглиблення європейської інтеграції та Україна............................................................................................11
Розділ ІІ
Багатовекторність  України періоду 1991-2004 року.............................17
2.1. Україна-Європейський Союз........................................................17
2.2. Україна-США.................................................................................21
2.3. Україна-Росія..................................................................................23
Розділ ІІІ
Перспективи розвитку відносин Україна-ЄС.........................................29
Висновки...................................................................................................35
Список використаних джерел та літератури.....................................37
                                   
      


Вступ

Європейська інтеграція поступово набуває значення загально-європейського прогресу. Після  проголошення незалежності Україна також виявила інтерес і бажання до входження  в цей процес. З іншого боку, Україна становить  значний інтерес для країн Західної Європи, зумовлений не тільки її геополітичним становищем, а й економічними вигодами.
      До недавнього часу заяви нашої влади щодо інтеграції в євроатлантичні структури носили декларативний характер. Була проголошена політика багатовекторності, проте реальних позитивів вона не дала. Інвестиції, які надходили часто осідали в кишенях державних чиновників та й сам курс на євро інтеграцію був способом особистого значення представників колишньої влади.
      Питання інтеграції до євроатлантичних структур активізувалось після президентських виборів 2004 року та Помаранчевої революції, оскільки Україну почали сприймати по-новому на Заході. Для нас відкрились двері до багатьох євроатлантичних структур, проте щоб інтеграційні процеси були успішними необхідно проаналізувати помилки та досвід попередньої влади, також досвід інших країн щодо даного дослідження.
      Об’єктом роботи є інтеграційні процеси України до Євроатлантичних структур.
     Джерельною базою для написання роботи стали праці  Полохала В., Кублицького Д.. Ковальова О., Рудякова П., Рябчука М., Сіденко В., Яворської Г. “ Про перспективи “статусу сусідства” у відносинах України з ЄС”, Сушко А. “Заява на членство в ЄС: сроки і варіанти для України”, Косюк Л. “Розширення Євросоюзу:наслідки для України”,  Бабкін В. “Україна на шляху європейської інтеграції” та багато інших.
     Метою даної роботи є критичний аналіз інтеграційних процесів України до Євроатлантичних структур, яка реалізується через наступні завдання:
- дослідити формування співпраці Україна – ЄС;
- виявити ступінь інтеграційних процесів ;
- дослідити специфіку співпраці Україна – ЄС;
- розглянути теоретичну можливість вступу України до ЄС;
- дослідити можливі перспективи розвитку відносин Україна – Євроатлантичні структури.
     У відповідності з метою та завданнями роботи методами дослідження є комплекс загально-наукових методів діалектичного пізнання: аналізу, синтезу та узагальнення.
    Структура роботи.
   Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. окремий розділ присвячений аналізу відносин Україна - ЄС, Україна - США, Україна - Росія. Також детально розглядались питання щодо історичного формування відносин України з євроатлантичними структурами та перспективи розвитку відносин Україна - ЄС. 
        Дане  дослідження можна використовувати на факультативних заняттях в школах, гімназіях, ліцеях та під час заняття з курсу “Загальна теорія політики” і деяких інших курсах, що читаються у вищих навчальних закладах.
    

Ћплатить