.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Використання пропорційної виборчої системи на виборах до Верховної радиЋплатить
курсова, 36 сторінок

План
Вступ
Розділ І. Суть поняття пропорційна виборча система
Розділ ІІ. Практика використання пропорційної виборчої системи в Україні та в світі
Розділ ІІІ. Наслідки застосування пропорційної виборчої системи для України
Висновки
Список використаних джерел та літературиВступ
Як ми знаємо, на сьогодні Україна перебуває на одному з етапів свого становлення, тому вона знаходиться під постійним наглядом світової спільноти, яка просто не може оминути увагою таку значиму та стратегічно важливу державу. В свою чергу, наша країна, розуміючи даний факт, намагається гідно виглядати на фоні високорозвинених держав. Адже, не є секретом, що саме від виду виборчої системи залежить формування владної еліти, яка безпосередньо приймає участь у процесі державотворення.
Тема є актуальною, тому що функціонування пропорційної виборчої системи в Україні та в світі забезпечує формування органів державної влади, діяльність вищих ешелонів влади, від яких значною мірою залежить добробут українського населення.
Незважаючи на те, що дане питання вже було предметом дослідження науковців, особливості функціонування пропорційної виборчої системи в Україні не були глибоко проаналізовані. Отож, їх подальше вивчення залишається важливим завданням, виконати яке покликане це дослідження.
     Над деяким  аспектами даної теми працювали різні науковці, як вітчизняні, так і зарубіжні. Зокрема, великий вплив на розкриття теми дослідження мали роботи С. Захарчина, В. Ковтунця, О. Донія, А. Романюка, які в основному приділяли увагу пропорційній виборчій системі, її основним характеристикам. Наприклад, В. Фесенко, В. Малиновський, В. Карасьов, Р. Панкевич, Х. Поліщук характеризували особливості пропорційної виборчої системи в Україні, звертали увагу на особливості її становлення в Україні.
Мета роботи: визначення ефективності використання пропорційної виборчої системи в Україні. Виходячи з мети, ми поставили перед собою ряд завдань:
1. З’ясувати, що таке виборча система;
2. Проаналізувати основні види виборчих систем;
3. Дослідити використання пропорційної виборчої системи в Україні та в світі;
4. Описати становлення пропорційної виборчої системи в Україні;
5. Простежити наслідки, до яких призвело використання пропорційної виборчої системи в Україні.
Об’єктом дослідження є пропорційна виборча системи як один із способів формування владної еліти.
Предмет – особливості застосування пропорційної системи на виборах до Верховної Ради України.
Дослідження ґрунтується на використанні таких методів як системний, структурно-функціональний, метод порівняння, історичний, класифікації. Системний метод дав можливість розглянути пропорційну виборчу систему як механізм взаємодії з навколишнім середовищем. Структурно-функціональний метод дозволив розчленувати виборчу систему на окремі складові, виявити і вивчити зв’язки між ними, визначити їх роль у життєдіяльності системи. Метод порівняння допоміг співставити та порівняти види виборчих систем між собою. За допомогою історичного методу ми виділили основні стадії розвитку та становлення пропорційної виборчої системи. Метод класифікації дав змогу поділити виборчу систему на певні групи.
 Структура роботи: дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.


Ћплатить