.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Державоподібні утворення як субєкти міжнародного праваЋплатить
 
План
Вступ
Розділ І. Поняття та історія виникнення найвідоміших державоподібних утворень
1.1. Поняття та ознаки суб’єкта міжнародного права.
1.2. Виникнення та ліквідація Тевтонського ордену
1.3. Історія створення Мальтійського ордену
1.4. Відокремлення Ватикану від Італійської держави
Розділ ІІ. Міжнародного-правове становище державоподібних утворень на сучасному етапі
2.1. Ватикан. Внутрішній устрій та зовнішні відносини
2.2. Мальтійський орден
2.3. Інший державоподібні утворення.
Висновок
Список використаної літератури
Додаток №1. План держави Ватикан
Додаток №2. Розподіл послідовників католицької церкви по світі.
 
Вступ
Звичайними видами суб’єкта права у міжнародному плані є держави та організації. Але допускати суворість у питанні про види допустимих суб’єктів не варто, оскільки існують певні утворення (можливо внаслідок мовчазної згоди або визнання їх іншими державами), які хоча, можливо, і представляють собою аномалію, але володіють певною правосуб’єктністю в міжнародному плані. Такими утвореннями є державоподібні утворення, або, як їх ще називають, анклави. Об’єм їх правосуб’єктності визначається міжнародними договорами та їх  конституціями.
Методологічною базою роботи слугували праці вчених, навчально-методичні посібники з міжнародного права, релігії та історії зарубіжних країн, міжнародні нормативно-правові акти.
Метою та завданнями написання курсової роботи є дослідження проблемних питань у правосуб’єктності державоподібних утворень, дослідження історії їх створення та розвитку, висвітлення думок вчених щодо існування державоподібних утворень, аналіз щодо необхідності їх існування.
Об’єктом вивчення роботи є держав подібні утворення як суб’єкти міжнародного права, особливості їх існування.
Наукова цінність роботи полягає в тому, що вона є спробою дослідити і проаналізувати проблемні питання у правосуб’єктності державоподібних утворень, доцільності їх створення і функціонування, роль державоподібних утворень в історії як всього світу так і певних окремих держав.
На нашу думку, тема “Державоподібні утворення як суб’єкта міжнародного права” є дуже актуальною, так як в процесі утворення та діяльності державоподібних утворень виникає питання про їх правосуб’єктність, та взагалі, про доцільність існування та функціонування таких утворень. Тема є мало досліджуваною, тому потрібно якнайширше та якнайглибше розглядати їх звертаючи увагу на, на  перший погляд, несуттєві деталі.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Перший розділ “Поняття та історія виникнення найвідоміших державоподібних утворень” містить в собі загальні відомості про суб’єкта міжнародного права та конкретно про державоподібні утворення як такого суб’єкта, історію виникнення та розвитку таких державоподібних утворень як Ватикан, Тевтонський та Мальтійські ордени. Другий розділ “Міжнародно-правове становище державоподібних утворень на сучасному етапі” містить інформацію про діяльність таких держав подібних утворень, як Ватикан та Мальтійський орден на сучасному етапі розвитку історії та про інші утворення, які існували (або існують) певний період часу: Данцинг, Гданськ, Західний Берлін, Трієст.
Курсова робота містить два додатки: додаток №1 “План держави Ватикан”, та додаток №2 “Розподіл послідовників католицької церкви по світу”.
При написанні курсової роботи ми досліджували, порівнювали та аналізували думки таких науковців як Броунлі, Черкес М.Ю., Жан Тускоз, Щапов Я.Н., Мчелов М.П. та інших.
Досліджуючи дану тему, використовували такі методи: історичний (при викладі історії державоподібних утворень), порівняльний (порівнюючи погляди різних науковців), аналітичний (аналізуючи доцільність існування державоподібних утворень) та статистичний (при визначенні кількості послідовників католицької церкви у світі).
 
Ћплатить