Хороші ресурси

  • Нема контенту для цього блока!

Скачати курсову роботу

  • - цікава курсова робота. - дипломна робота.

Студентські статті

  • Нема контенту для цього блока!

Наукові ресурси

Украинская Баннерная Сеть www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємства

Зміст


Вступ……………………………………………………………………………………………..
Розділ 1.Джерела формування фінансових ресурсів………………………………………….                                        
           1.1. Прибуток і амортизаційні відрахування
           1.2. Кредиторська заборгованість та ресурси від
            продажу цінних паперів…………………………………………………………………
           1.3. Кредит та інші джерела надходження фінансових ресурсів ресурсів....................
Розділ 2.Аналіз фінансового стану підприємства………………………………………….......
            2.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання ……………………….......
            2.2.Аналіз використання майна………………………………………………………….

Розділ 3 Контроль та вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах

Висновок
Література


ВСТУП

    
      Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом,   використанням національного продукту.
      Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин.  Подія, що сталася у минулому і стосувалася згортання товарно-грошових відносин (із 1920-1923р. до кінця 80-х початку 90-х років панували адміністративно-командні методи господарюваня) негативно позначилася на стані економіки. Незважаючи на спроби  економічних реформ 1965-го, 1979-го, 80-х  років, практично тільки зараз розроблються рішучі кроки, щоб вартісні категорії: гроші, ціна, фінанси, кредит почали активно впливати на розвиток економіки. На сучасному етапі гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.За матеріальним змістом  фінанси - це цільові фонди грошових ресурсів, що у сукупності представляють собою  фінансові ресурси підприємств.
Відповідно до  Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств - це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів.
      Поряд з цим фінанси підприємства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , формуванні власних грошових фондів  і ценралізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів.
      Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки - фінансів підприємства . Фінансові умови господарювання притерпіли суттєвих змін , котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки , зміні форм власності , проведенні широкомаштабної приватизації , зміні умов державного регулювання , введення системи стягнення податків з підприємств . В результаті проведених в країні реформ з'явились : недержавний сектор економіки, сучасна банківська система ,  ринки товарів і послуг , капіталу. Але головним надбанням , на мою думку , є те, що з'явилися умови для початкового формування ,так званого, середнього класу піпдприємців . Тобто почали народжуватись вже зовсім нові або частково реорганізовані підприємства, які мають на меті виробництво конкурентно-спроможної продукції, а головне - це отримання високих прибутків від своєї діяльності . А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства , розширеного виробництва , росту доходів підприємства і його власників .Нарешті, підприємництво чітко орієнтоване на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої  конкуренції досягається і задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати  без державної підтримки, але і від тієї частки  прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари,отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, котра дозволить не лише закріпити фінансовий стан підприємств , але й забезпечити фінансову стабілізацію в країні .
Метою даної курсової роботи є  аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємства.
Для досягнення поставленої мети були поставленні наступні завдання:
1. Дослідити основні джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
2. Розглянути можливості аналізу та контролю за їх використання.
3. Запропонувати можливі шляхи удосконалення використання фінансових ресурсів підприємства.
Предметом дослідження є фінанси підприємств.
Об’єктом обрано підприємство як суб’єкт господарської діяльності.Оплатить


 
 
 

Трошки реклами