.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз динаміки структури капіталу банкуЋплатить
Зміст
Вступ
Розділ 1. Економічна сутність капіталу банку.
1.1. Сутність і структура банківського капіталу.
1.2. Методика оцінки капіталу банку.
1.3. Характеристика економічних нормативів банківського капіталу.
Розділ 2. Аналіз капіталу банку (на прикладі ЗАТ КБ “ПриватБанк” ).
2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження – (ЗАТ КБ “ПриватБанк” ).
2.2. Оцінка структури капіталу банку.
2.3. Розрахунок дотримання банком нормативів капіталу.
Розділ 3. Проблеми капіталізації банків України та шляхи їх подолання.
3.1. Вдосконалення формування і використання капіталу банку.
3.2. Проблеми поліпшення капіталізація банків України та можливі напрямки їх вирішення.
Висновки
Список використаних джерел
Вступ
В умовах переходу нашої країни до ринкових відносин вирішальну роль відіграє становлення саме ринку фінансових послуг, а пріоритетним напрямком вважається удосконалення діяльності комерційних банків, шляхом ефективного акумулювання, розподілу та  використання їхніх ресурсів. При цьому важливо успішно інтегрувати банківську систему нашої країни у світове співтовариство, що можливо лише при нарощенні  капіталів банків. Взагалі весь капітал банківської системи України відповідає  капіталу середнього європейського банку. Це змушує задуматись, адже низький рівень капіталізації посилює ризики у діяльності банків, зменшує їхню здатність до перерозподілу коштів в масштабах економіки., що в свою чергу призводить до поглиблення проблеми фінансової безпеки держави.
Без сумніву основа основ  діяльності будь-якого банку є банківський капітал, а його головна складова частина  власні кошти, що відіграють неабияку роль у зміцненні довіри клієнтів як до окремого банку, так і до банківської системи в цілому. Тому проблема залучення і підтримки на певному рівні обсягу капіталу комерційних банків є актуальною і надзвичайно важливою для банківської діяльності і країні загалом.
Тому метою нашої роботи є проведення фінансового аналізу стану власного капіталу ЗАТ КБ “ПриватБанк” та визначення напрямів вдосконалення його структури.
 Щоб досягти поставленої мети, необхідно вирішити ряд завдань:
1) дослідити структуру банківського капіталу;
2) визначити сутність власного капіталу;
3) розглянути методику оцінки капіталу;
4) охарактеризувати економічні норматив банківського капіталу;
5) охарактеризувати ЗАТ КБ “ПриватБанк” загалом;
6) оцінити структуру капіталу банку;
7) розрахувати на скільки банк дотримується нормативів капіталу;
8) розглянути проблеми капіталізації банків України;
9)  знайти шляхи подолання існуючих проблем.
 Об’єктом дослідження є власний капітал ЗАТ КБ “ПриватБанк”.
Предметом виступає вплив власного капіталу на діяльність комерційного банку.
В даній курсовій роботі були використані такі методи дослідження як: аналітично – групувальний, табличний, графічний.

Ћплатить