Хороші ресурси

  • Нема контенту для цього блока!

Скачати курсову роботу

  • - цікава курсова робота. - дипломна робота.

Студентські статті

  • Нема контенту для цього блока!

Наукові ресурси

Украинская Баннерная Сеть www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз динаміки структури капіталу банку
Зміст
Вступ
Розділ 1. Економічна сутність капіталу банку.
1.1. Сутність і структура банківського капіталу.
1.2. Методика оцінки капіталу банку.
1.3. Характеристика економічних нормативів банківського капіталу.
Розділ 2. Аналіз капіталу банку (на прикладі ЗАТ КБ “ПриватБанк” ).
2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження – (ЗАТ КБ “ПриватБанк” ).
2.2. Оцінка структури капіталу банку.
2.3. Розрахунок дотримання банком нормативів капіталу.
Розділ 3. Проблеми капіталізації банків України та шляхи їх подолання.
3.1. Вдосконалення формування і використання капіталу банку.
3.2. Проблеми поліпшення капіталізація банків України та можливі напрямки їх вирішення.
Висновки
Список використаних джерел
Вступ
В умовах переходу нашої країни до ринкових відносин вирішальну роль відіграє становлення саме ринку фінансових послуг, а пріоритетним напрямком вважається удосконалення діяльності комерційних банків, шляхом ефективного акумулювання, розподілу та  використання їхніх ресурсів. При цьому важливо успішно інтегрувати банківську систему нашої країни у світове співтовариство, що можливо лише при нарощенні  капіталів банків. Взагалі весь капітал банківської системи України відповідає  капіталу середнього європейського банку. Це змушує задуматись, адже низький рівень капіталізації посилює ризики у діяльності банків, зменшує їхню здатність до перерозподілу коштів в масштабах економіки., що в свою чергу призводить до поглиблення проблеми фінансової безпеки держави.
Без сумніву основа основ  діяльності будь-якого банку є банківський капітал, а його головна складова частина  власні кошти, що відіграють неабияку роль у зміцненні довіри клієнтів як до окремого банку, так і до банківської системи в цілому. Тому проблема залучення і підтримки на певному рівні обсягу капіталу комерційних банків є актуальною і надзвичайно важливою для банківської діяльності і країні загалом.
Тому метою нашої роботи є проведення фінансового аналізу стану власного капіталу ЗАТ КБ “ПриватБанк” та визначення напрямів вдосконалення його структури.
 Щоб досягти поставленої мети, необхідно вирішити ряд завдань:
1) дослідити структуру банківського капіталу;
2) визначити сутність власного капіталу;
3) розглянути методику оцінки капіталу;
4) охарактеризувати економічні норматив банківського капіталу;
5) охарактеризувати ЗАТ КБ “ПриватБанк” загалом;
6) оцінити структуру капіталу банку;
7) розрахувати на скільки банк дотримується нормативів капіталу;
8) розглянути проблеми капіталізації банків України;
9)  знайти шляхи подолання існуючих проблем.
 Об’єктом дослідження є власний капітал ЗАТ КБ “ПриватБанк”.
Предметом виступає вплив власного капіталу на діяльність комерційного банку.
В даній курсовій роботі були використані такі методи дослідження як: аналітично – групувальний, табличний, графічний.Оплатить


 
 
 

Трошки реклами