.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Діяльність органів державної влади у сфері інформування населенняЋплатить
 

                                 ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………3-4
Розділ І. Теоретичні та правові аспекти поширення інформації органами державної влади та місцевого самоврядування……………………………5-14
Розділ ІІ. Характеристика діяльності Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Острозької районної державної   адміністрації…………………………………………………………………15-19
Розділ ІІІ. Аналіз ефективності роботи Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА (за результатами соціологічного дослідження)…………………………………………………………………20-24
Висновки……………………………………………………………………..24-26
Список використаних джерел та літератури………………………………27-29
Додатки……………………………………………………………………….30-33
ВСТУП

У глобалізованому суспільстві все більшу роль починає відігравати інформація. Глибокі економічні, політичні, соціальні, культурні, духовні, інформаційні та інші перетворення, що знаходять свій розвиток у нашій державі на сучасному етапі, суттєво впливають на суспільну свідомість українських громадян. Знання про існуючі процеси у суспільстві набирають все більшої ваги, оскільки дозволяють тверезо оцінювати стан та перспективи на майбутнє. Особливе значення інформація займає і у політичній сфері. Саме тут вона використовується із різними цілями, як для підвищення рівня компетентності громадян та обізнаності у політичних процесах, так і у якості інструменту маніпуляції свідомістю, формування поглядів та цінностей і політичного вибору.
У ситуації суттєвого реформування політичної та правової системи, розвитку і трансформації політичних інститутів зростає значення рівня політичної культури, а, відповідно, й політичної поінформованості як однієї  з її складових. Це стає також важливим елементом у формуванні громадянського суспільства.
Не менш важливим стає питання, яким чином в Україні громадяни мають доступ до інформації та звідки громадськість дізнається про дії влади. Відповідно великий інтерес викладає діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, оскільки вони виступають одними із найголовніших агентів у сфері розповсюдження інформації про дії влади та зміни у суспільстві. Таким чином все більшої актуальності набирає дослідження діяльності державних органів влади у сфері інформування населення та забезпечення ними доступу до інформації.
Питанням дослідження політичного інформування, природно, цікавились переважно дослідники політичної культури, це Головаха Є. І,  Галактіонова І.В, Бебик В.М ., Головатий М.Ф та інші. Проте конкретного наукового дослідження діяльності державних органів влади у сфері інформування населення при написанні даної наукової роботи знайдено не було.
Метою моєї наукової роботи є дослідити діяльність державних органів влади у сфері інформування населення на прикладі роботи відділу внутрішньої політики та інформації Острозької районної державної адміністрації.
В ході дослідження даної теми мною були поставлені такі завдання:
Розглянути теоретичні та правові аспекти поширення інформації органами державної влади.
Проаналізувати діяльність Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА
Провести соціологічне дослідження з метою визначення ефективності роботи Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА.
Оцінити ефективність роботи Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА за результатами проведеного соціологічного дослідження.
Об’єктом дослідження є політика державних органів влади у сфері
інформування населення.
Предметом дослідження є діяльність Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА.
Під час дослідження цієї теми були використані такі методи як порівняння, з допомогою якого вдалось співставити різні нормативно-правові акти у сфері інформації. За допомогою методу аналізу мені вдалось дослідити роботу Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА. Використання статистичних методів дало змогу провести соціологічне дослідження та обробити отримані результати.
Ћплатить