.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури (на прикладі Стендаля)Ћплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОНОГРАФІЧНОЇ ТЕМИ В ШКОЛІ НА ПРИКЛАДІ «ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ СТЕНДАЛЯ»    6
1.1 Особливості вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури    6
1.2 Методичні розробки з теми «життя і творчість Стендаля»    9

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОНОГРАФІЧНОЇ ТЕМИ    15
2.1 Аналіз програми і власне бачення розподілу один, обумовлення тем уроків    15
2.2 Конспекти уроку    24

ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34
ДОДАТКИ    37
 
ВСТУП

Шляхетна душа діє заради свого щастя,
проте найбільше її щастя полягає в тому,
аби робити щасливими інших людей.
Стендаль

«І навіщо я поїхав до цієї чужої, холодної, варварської країни?» –хмурився наполеонівський офіцер, щільніше закутуючись у шинель ї споглядаючи крізь віконце карети безмежні засніжені простори, трупи замерзлих французів і попелища спалених російських міст і сіл. Залишки «Великої Армії» Наполеона відступали, а разом з ними тікав і цей кмітливий інтендант, який устиг вчасно зорієнтуватися і переправився через річку Березину прямо перед носом у російських козаків, які наздоганяли французів. Це був Анрі Марі Бейль – майбутня гордість Франції, одна з найпомітніших постатей світової літератури. Згодом силою свого таланту він підкорив не лише Росію, а й увесь світ. Як. і його великий співвітчизник Опоре де Бальзак, Стендаль мав підстави сказати й про себе: «Те, що Наполеон не зробив мечем, я доробив пером»...
Актуальність дослідження. Ефективність (і результативність) викладання вчителями і вивчення учнями рідної літератури залежить від багатьох факторів, серед яких монографічний підхід є одним із вирішальних. Він означає, що на певному етапі навчального процесу в опануванні учнями красного письменства їх увага має бути зосереджена тільки на одному письменникові, на його життєписі й творчості. І від того, як буде побудована монографічна тема, яким буде її зміст і якою буде методика її доведення до учнів, залежить не лише їх літературна освіта: її рівень, глибина осмислення історико-літературних, теоретико-літературних і літературно-критичних постулатів, а й система патріотичного, релігійного, морально-етичного, естетичного виховання, а в цілому – доля духовного життя завтрашнього громадянина нашого суспільства.
Проблему монографічної теми на уроках зарубіжної літератури на прикладі життя і творчості Стендаля досліджували такі вчені, як Дітькова С. Ю., Затонський Д.В., Луценко О.В., Наливайко Д.С., Степанишин Б., Удовиченко Л.М., Чечетіна Л. А. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження: узагальнити і систематизувати матеріали до теми «Життя і творчість Стендаля» на уроках зарубіжної літератури та розробити систему уроків за монографічними темами. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати методичну, літературознавчу, критичну літературу.
2. Узагальнити і систематизувати матеріали до вивчення життя і творчості письменника.
3. Розробити конспекти уроків за монографічною темою «Життя і творчість письменника».
Об’єктом дослідження є методичні засади викладання зарубіжної літератури.
Предметом дослідження є викладання монографічної теми на уроках зарубіжної літератури на прикладі життя і творчості Стендаля.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
3.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи: Матеріали курсової роботи можуть бути використані на лекційних та практичних заняттях зарубіжної літератури, педагогічній практиці в школі.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Ћплатить