.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Діагностика сімейних стосунків засобами проективних методикЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН    6
1.1 Принципи виникнення сімейних відносин    6
1.2 Рівні сімейних відносин    8
1.3 Сімейні функції    12

РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ    17
2.1 Взаєморозуміння на ранньому етапі сімейних відносин    17
2.2 Організація і проведення дослідження    21
2.3 Аналіз результатів дослідження    35

ВИСНОВКИ    43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    49
 
ВСТУП

Світ змінюється. Змінюються і люди. Змінюється і характер взаємин між жінкою і чоловіком. Давно пішли часи, коли сімя трималася на принципі: «Нехай боїться дружина чоловіка свого!». Жінка все більше і більше починає грати ту роль у сімї та суспільстві, яка їй по праву належить від природи.
Багато хто почав розуміти, що від того, як Жінка і Чоловік сприймають себе і один одного, якими принципами керуються, будуючи сімейні або партнерські відносини, наскільки вільно, чесно і відкрито реалізують почуття любові і взаємного потягу, в якому стані це робиться, залежить фізичне, моральне і духовне здоровя подружжя та їх дітей. Більш того це впливає і на те, скільки коштів ми витрачаємо на оборону і скільки на пенсіонерів. Взаємини між державами нагадують відносини чоловіка і дружини. Недовіра, страх, подвійний стандарт, прагнення отримати якомога більше влади.
Актуальність дослідження. На жаль сьогодні в нашому суспільстві важко знайти людину, в якої б не було проблем в сімейному житті. Більше того, такі проблеми зустрічаються і в житті наших близьких, що вдвічі посилює біль та страждання, психічні розлади, сварки та, навіть, злочини. Крім цього не варто забувати і про проблеми стосунків дітей і батьків, адже сьогоднішнє покоління – це наше майбутнє, і від того, як батьки виховуватимуть своїх дітей залежить благополуччя нашої країни.
Для того, щоб зменшити рівень непорозуміння в сімях, запропонувати подружжям та батькам шляхи виходу з кризових ситуацій, необхідно вчасно проводити діагностику сімейних стосунків. Саме тому діагностика сімейних стосунків засобами проективних методик виявляється досить актуальним.
Проблему діагностики сімейних стосунків засобами проективних методик досліджували такі вчені, як Гофман Л. Я., Олешина Ю. Є., Єремичева О. О., Ексакусто Т.В., Істратова О.Н., Казаков А. П., Карабанова О.А., Комінко С.Б., Кучер Г.В., Панов A. M., Різник, Л.М. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці діагностики сімейних стосунків засобами проективних методик. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати принципи виникнення сімейних відносин;
2.    Узагальнити інформацію про рівні сімейних відносин;
3.    Визначити сімейні функції;
4.    Проаналізувати взаєморозуміння на ранньому етапі сімейних відносин;
5.    Провести дослідження сімейних стосунків за допомогою проективних методик.
Обєктом дослідження є особливості стосунків між подружжям, а також між батьками та дітьми в сучасних сімях.
    Предметом дослідження є проективні методики, які використовуються для вивчення міжособистісних стосунків у сімї.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4.    Емпіричний: проективні методики для діагностики сімейних стосунків.
5.    Метод порівняльного аналізу для порівняння результатів діагностування за допомогою різних проективних методик.
6.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про діагностику сімейних стосунків засобами проективних методик. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 
Ћплатить