.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Використання соціальних мереж для рекламиЋплатить


ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РЕКЛАМИ


, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ    6
1.1. Суть та особливості соціальних мереж    6
1.2. Основні види та форми соціальних мереж    9

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РЕКЛАМІ    15
2.1. Вираження та етапи проведення реклами в соціальних мережах    15
2.2. Переваги та недоліки соціальних мереж    19

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РЕКЛАМИ    25

ВИСНОВКИ    31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ    33

 
ВСТУП

Ми живемо в епоху спілкування та соціальної єдності. Соціальні мережі можна використовувати не тільки для розваги, спілкування, а й для професійної розкрутки бренду, продукту або сайту.
Інтернет змінюється. Сьогодні все більше і більше людей користуються соціальними мережами. Люди все менше вірять рекламі, і все більше – рекомендаціям. Просування в соціальних мережах – це інструмент, який дозволяє бренду замість створення трафіку на свій сайт самостійно прийти в ті місця, де люди вже є.
Ця сфера досить нова і незвідана, тому стандартного плану дій не існує і гарантувати результат на сто відсотків неможливо. Проте з іншого боку, при невеликому бюджеті можна несподівано отримати ефект, який в кілька разів перевищує очікування.
Такі сайти як Vkontakte, Facebook, Twitter, Youtube, Odnoklassniki, Google plus і LinkedIn сьогодні відіграють велику роль у соціально-медійному просторі, забезпечуючи низьку вартість промо-кампаній.
Актуальність дослідження. Невпинний розвиток спілкування людей в соціальних мережах не може залишатися без уваги маркетологів та спеціалістів з реклами. Переваги просування товарів та послуг в соціальних мережах очевидні. Керівники соціальних мереж залюбки ідуть на співпрацю з рекламодавцями, адже це вигідно всім.
Серед сучасних актуальних способів та методів реклами в соціальних мережах варто виділити наступні: контекстна реклама; банерна реклама; реклама у додатках; рекламні групи, рекламні аккаунти, зустрічі, сервіс «оголошення»; рекламні повідомлення, статуси.
Проблему використання соціальних мереж для реклами досліджували такі вчені, як Джефкінс Ф., Крамаренко В.І., Левешко Р., Лук’янець Т.І., Юськів Б.М. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці використання соціальних мереж для реклами. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати суть та особливості соціальних мереж;
2.    Узагальнити інформацію про основні види та форми соціальних мереж;
3.    Визначити етапи проведення реклами в соціальних мережах;
4.    Проаналізувати переваги та недоліки соціальних мереж;
5.    Описати загальні рекомендації щодо використання соціальних мереж для реклами.
Об’єктом дослідження є медійний простір з точки зору рекламного потенціалу.
    Предметом дослідження є особливості найбільш популярних соціальних мереж в Інтернеті з точки зору можливостей рекламування товарів та послуг.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про використання соціальних мереж для реклами. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 
Ћплатить