.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Навчання англійської мови для дітей дошкільного вікуЋплатить

Курсова робота на тему:
Навчання англійської мови для дітей дошкільного віку
, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІСТОРІЯ, МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ)    5
1.1 Сучасні реформи в освітній галузі України    5
1.2 Головні психолінгвістичні передумови оволодіння іноземною мовою    15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    22
2.1. Місце рольової гри у вивченні іншомовної лексики дітьми дошкільного віку    22
2.2.Сучасна методика викладання англійської мови за підручником Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку»    29

ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     34
ДОДАТКИ    37
 
ВСТУП


Популярність вивчення іноземної мови, англійської зокрема, за останні кілька років значно виросла. І це обумовлено не лише розширенням можливостей навчання та подорожування. Маємо підкреслити той факт, що без знання іноземної мови сучасній людині неможливо обійтися, стало вочевидь уже для всіх. Змінився вік учнів. Якщо до сих пір методика орієнтувалася саме на учнів, то зараз батьки бажають якомога раніше почати навчання дітей іноземній мові. Тим паче, що дошкільний вік визнаний психологами найбільш сприятливим періодом для цієї діяльності.
Актуальність теми. Сучасний розвиток педагогічної науки сьогодні потребує не стільки теоретичних розробок, як фундаментальних досліджень, спрямованих на стимулювання самостійного, активного, творчого мислення.
Проблему навчання англійської мови дітей дошкільного віку досліджували такі вчені-педагоги, як Артемова Л.В., Виготський Л.С., Гончаренко І. В., Давидов В. В., Плахотник В. М., Полонська Т. К., Новоселецька С.В., Шкваріна Т.М. та ін.
Мета дослідження полягає в дослідженні особливостей сучасних методик навчання англійської мови дошкільнят та розробці уроків з вивчення англійської мови, враховуючи індивідуально-психологічні та вікові особливості дітей дошкільного віку.
Досягнення мети дослідження передбачало вирішення таких завдань:
1. Охарактеризувати сучасні реформи в освітній галузі України.
2. Описати головні психолінгвістичні передумови оволодіння іноземною мовою.
3. Визначити місце рольової гри у вивченні іншомовної лексики дітьми дошкільного віку.
4. Дати характеристику сучасній методиці викладання англійської мови за підручником Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку».
Об’єктом дослідження є методика навчання англійської мови.
Предметом дослідження є сучасна методика навчання англійської мови для дітей дошкільного віку.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
А) теоретичні: теоретико-методологічний аналіз, узагальнення та систематизація отриманої інформації;
Б) емпіричні: спостереження, порівняння, моделювання.
Структура роботи: курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.


 
Ћплатить