.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вживання англіцизмів у текстах сучасних українських ЗМІЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ    5
1.1. Поняття та механізм лексико-семантичного запозичення    5
1.2. Типологія запозичень    9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ    13
2.1. Інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів    13
2.2. Лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах українських сайтів новин    19
ВИСНОВКИ    26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    28

 
ВСТУП

У кожній мові є слова, запозичені з інших мов. В останні роки збільшився приплив іноземних слів в українську мову, особливо з англійської. Вмикаючи радіо або телевізор, ми чуємо, наприклад, про саміт двох країн, або те, що для підключення мережі Інтернет нам необхідно звернутися до провайдера. Іншомовні терміни стали панівними в найбільш передових галузях науки і техніки: комп’ютер, дисплей, плеєр, а також у фінансово-комерційній діяльності: бартер, спонсор, холдинг. Для тих, хто любить спорт, з’являються нові види спортивних занять: віндсерфінг, армрестлінг, фристайл, скейтборд, кікбоксинг, а боєць у кікбоксингу замінюється англіцизмом файтер (fighter).
Актуальність дослідження. Сьогодні велика увага в дослідженні стану української мови приділяється англійському та американському лінгвокультурному впливу. «Латиною ХХ століття» по праву називається англійська, адже близько 3/4 всіх запозичень в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття припадає на англіцизми та американізми. З кожним роком з англійської мови в українську приходить все більше і більше нових слів [31, c. 4]. Телебачення, газети, Інтернет та інші засоби масової інформації справляються на людей та їх мову щодня більший вплив. Саме дослідження вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ на прикладі онлайн видань в Інтернеті являється досить актуальним.
Проблему вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ досліджували такі вчені, як Артамонова І. М., Битківська Я. В., Гол Дж., Демченко К. В., Карпіловська Є. А., Коваль М. П., Крейг Р., Лукина М. М., Приходько Г. І., Рудакова Т. М., Чередниченко О. І. та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ на прикладі онлайн видань в Інтернеті. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття та механізм лексико-семантичного запозичення;
2.    Проаналізувати типологію запозичень;
3.    Узагальнити інформацію про Інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів;
4.    Визначити та дослідити лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах українських сайтів новин.
Об’єктом дослідження є англомовні запозичення в лексичному складі української мови.
    Предметом дослідження є англомовні запозичення текстах українських сайтів новин на прикладі інформаційного Інтернет-видання «Українська правда».
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. у межах аналітико-описового методу застосовано прийоми класифікаційного аналізу в процесі визначення лексико-семантичних груп англомовних запозичень.
2. за допомогою зіставного методу було досліджено лексичні особливості зіставлюваних мов (української та англійської) у їхніх подібностях і відмінностях.
3. метод компонентного аналізу запроваджено для виявлення змін, які відбуваються в структурі лексичного значення слова в момент його запозичення іншою мовою; у дослідженні відмінностей значень слів у текстах ЗМІ й словниках іншомовних слів.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ на прикладі онлайн видань в Інтернеті. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ћплатить