.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Загальні положення виконання дипломної роботиВиконання дипломної роботи слухачами УДУФМТ із спеціальності 7.030402 "Міжнародне право" є заключним етапом навчання слухачів в Університеті і має за мету:
систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і
практичних знань зі спеціальності і застосування цих знань при
вирішенні конкретних міжнародно-правових проблем,
розвиток навиків ведення самостійної роботи та оволодіння
методикою дослідження і експериментування при вирішенні
проблем та питань, які розробляються в дипломній роботі,             
з’ясування підготовленості слухачів до самостійної роботи в
умовах трансформації економічних відносин, сучасної науково-
технічної   революції,   сучасного виробництва, прогресу науки,
техніки та культури
Ці "Методичні вказівки" повинні допомогти слухачам Університету
підготувати, оформити та своєчасно представити до захисту
дипломні роботи у відповідності до вимог, які до
них висуваються.Дата публікації: 08.03.2012
Прочитано: 842 разів