.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Шляхи поетичної творчости Івана ФранкаФункцію мішка в нашому тексті виконує капелюх. "Увесь поляпаний пекельною смолою" капелюх, який Русин закидає через високий мур до раю. По раю від тієї пекельної смоли "почав розходитися страшенний сморід". "Між святими учинилося замішання, крик і репет, а Русин під брамою також наробив ґвалту" [16; 254-255], вимагаючи свого капелюха. Позаяк святі не наважувалися доступитися до капелюха ("пекельна смола пекла та забруднювала їх пречисті руки"), Петро змушений був впустити до раю Русина. Той же, діставшись до середини, вчинив достоту так, як і герой німецького оповідання. "Але ж, святенький Петре, - мовив Русин, садовлячись у на головані свого капелюха і підібгавши ноги під себе так, аби стопи зовсім стояли на його широчезних крисах. - Ади, адже я не на твоїм сиджу, а в своїм капелюсі!" [16; 255].
На цьому подібність нашого Русина до родича, оселеного на німецьких літературних теренах, завершується. У раю він не залишається. Місце подальшого мешкання Русина визначає пан Біг. "Коли його з пекла вигнали, - мовив пан Біг, - то видно, що не мусить він бути такий злий, як про нього балакають. Але й на рай він не заслужив, бо на рай заслуговується не множеством терпіння, а множеством добрих учинків. Нехай, отже, вертає назад на світ, нехай живе і працює, а там побачимо, куди примістити його" [16; 255].
"Не смів Русин супротивлятися Божому наказові і вернув назад на землю, відродився" [16; 255]. Далі розмова мала б перейти в інше русло, у русло філософії твору. А це вже вимагає іншого інтерпретаційного підходу.
Джерела:
1. Веселовский А. Нерешенные, нерешительные и безразличные Дантовского ада // Журнал
Министерства народного просвещения. - 1888. - Ноябрь.
2. Етнографічний збірник. ТЛИ. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк.
Т.1. Легенди й новели. - Львів, 1897.
3. Етнографічний збірник. Т.ХІІ. Галицько-руські народні легенди. Т.1. Зібрав В.Гнатюк. -Львів, 1902.
4. Етнографічний збірник. Т.ХІІІ. Галицько-руські народні легенди. Т.2. Зібрав В.Гнатюк. - Львів, 1902
5. Житє і слово. - 1896. - Т.УІ.
6. Легкий М.3. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. - Львів, 1999.
7. Лукиан Самосатский. Сочинения. В 2 т. / Под общей редакцией А.И.Зайцева. - СПб.: Алетейя, 2001.
8. Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади. - Львів, 1938.
9. Музичка А. Шляхи поетичної творчости Івана Франка. - Київ, 1927.
10. Петрухин В. Загробный мир // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. Второе издание. - Москва, 1987. - Т.1.
11. Прийдіте поклонімся. Молитовник. - Рим, 1991.
12. Топоров В.Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток - Запад. Исследования, Переводы. Публикации. Выпуск четвертый. - Москва, 1989.
13. Франко 1. Лукіан і його епоха // Іван Франко. Статті і матеріали. - Львів, 1964. - 36.11;
14. Франко І. Місія. Чума. Казки і Сатири. - Львів, 1906.
15. Франко І. Як Русин товкся по тім світі // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти. - Київ: Наукова думка, 1978. - Т.16.
16. Франко І. Як там на тім світі // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти. - Київ: Наукова думка, 1976. - Т.З.
17. Этнографическое обозрение. - 1893. - №3.


Дата публікації: 10.04.2012
Прочитано: 688 разів