.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Інтелектуальна проза Валеряна ПідмогильногоІнтелектуальна проза Валеряна Підмогильного є конгломератом різнорідних соціокультурних кодів, що вимагає поліметодологічного підходу до аналізу та інтерпретації закодованого змісту: "Художній текст являє собою складну систему, побудовану як поєднання загальних і локальних впорядкованосгей різних рівнів. Це безпосередньо впливає на сюжет". Кожен із культурних кодів семантичного простору тексту - це окрема парадигма вербально виражених значень обєкта вивчення, певний тип його конструювання, що створює цілу сукупність різнорідних рецептивних вражень про обєкт. Тому доцільним є інтерпарадигматичне трактування творчості В.Підмогильного, яке б обєднало досягнення різних наук, тобто було б міждисциплінарним.


Дата публікації: 10.04.2012
Прочитано: 896 разів