.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вимоги до оформлення - висновки, список використаних джерел, додаткиВисновки
У висновках викладаються найважливіші результати дослідження по всіх розділах роботи.
За змістом висновки мають бути повязані зі структурою роботи і виходити із завдань дослідження. Висновки повинні бути стислими та повною мірою відображати матеріал, викладений в курсовій роботі.
Список використаних джерел
Список літератури має містити всі джерела інформації, що використовувалися при написанні курсової роботи. Їх повинно бути не менше 25-30 (додаток в).
Додатки
Маркетинговий план може містити додатки (таблиці, графіки і т.д.). До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:
- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;
- таблиці допоміжних цифрових даних;
- протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;
- ілюстрації допоміжного характеру.

Дата публікації: 13.05.2011
Прочитано: 3342 разів