.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Культурні контексти у творчості Ліни КостенкоЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ»    5
РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРНІ КОНТЕКСТИ ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО    9
2.1. На перетині між світом культури і світом індивідуальних смислів    9
2.2.Насиченість поезії Ліни Костенко «культуроносними
коннотаціями»    11
2.3.Поетична мова письменниці як носій знання та культурного
смислу    15
РОЗДІЛ 3. РОМАН У ВІРШАХ «МАРУСЯ ЧУРАЙ» ТА ЙОГО КУЛЬТУРНИЙ СМИСЛ    19
3.1.»Вічна» проблема літератури – митець і суспільство     19
3.2. Маруся Чурай – героїня, обдарована геніальним мистецьким талантом    24
3.3. Твір, який збагачує «філософією любові»    28
РОЗДІЛ 4. АВТОРСЬКЕ ОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ    31
ВИСНОВКИ    43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
 
ВСТУП

Актуальність дослідження. Протягом усього часу свого існування українська нація боролася за свою незалежність та визнання іншими народами. Були часи, коли держава та її культура процвітала, а було й навпаки: під гнітом поневолювачів страждав народ та знищувалася культура.
Проте правдиві свідчення про всі часи дійшли до нас завдяки патріотичним та небайдужим історикам, письменникам та поетам. Саме їх творчість допомагає нам сьогодні осягнути те, що відбувалося з Україною протягом її існування. Саме до таких письменників належить Ліна Костенко.
Проблему культурних контекстів у творчості Ліни Костенко досліджували такі вчені, як Брюховецький В.С., Зборовська Н., Зінченко О., Коляда Т., Клочек Г., Кошарська Г., Лепчук А.С., Ненадкевич Є., Поліщук Я., Саєнко В.Н., Пономаренко І.В., Салига Т., Ставицька Л., Таран Л., Яцура М.М. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці культурних контекстів у творчості Ліни Костенко. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати сутність поняття «культурний концепт»;
2.    Проаналізувати культурні контексти творчості Ліни Костенко;
3.    Дослідити роман у віршах «Маруся Чурай» та його культурний смисл;
4.    Коротко охарактеризувати авторське осягнення національної культури.
Об’єктом дослідження є увесь корпус текстів Ліни Костенко – поетичних, публіцистичних, літературознавчих
    Предметом дослідження є образне мислення Ліни Костенко, у просторі якого твориться цілісна картина художнього світу
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: філологічний коментар, психологічний, біографічний, історико-порівняльний, герменевтичний, структурно-функціональний та системний.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про культурні контексти у творчості Ліни Костенко. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 29 пунктів.
Ћплатить