.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Стилістичні прийоми перекладу з англійськой мови на українську роману С.Моема Розмальована вуальЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 7
1.1 Загальна характеристика художнього дискурсу 7
1.2 Стилістичні фігури у художньому тексті 10
1.3 Стилістичні трансформації при перекладі 15
Висновки до Розділу 1 19
РОЗДІЛ 2 СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ С.МОЕМА «РОЗМАЛЬОВАНА ВУАЛЬ» 21
2.1 Аналіз стилістичних трансформацій при перекладі роману С. Моема «Розмальована вуаль» 21
2.2 Кількісна характеристика стилістичних трансформацій при перекладі роману С. Моема «Розмальована вуаль» 28
Висновки до Розділу 2 31
ВИСНОВКИ 32
Список використаних джерел 35
Додатки 37
Додаток А 37
Додаток Б 38
Додаток Г 39ВСТУП
Невідповідності в структурі різних мов призводять до труднощів, пов'язаних зі збереженням і передачею значень слів при їх перекладі іншою мовою. Слово, як лексична одиниця, є частиною лексичної системи мови. Смислова, або семантична структура слова унікальна для кожної конкретної мови, а тому може не співпадати в лексичних системах іноземної мови та мови перекладу. Тут на перший план виходять так звані лексичні трансформації, які можна визначити як «відхилення від словникових відповідностей» [2]. Вибір теми зумовлений тим, що у сучасній лінгвістиці поняття трансформації використовується, як важливий засіб досягнення адекватності перекладу. Трансформації допомагають подолати ті чи інші існуючі лексичні труднощі у перекладі. Трансформація полягає у зміні формальних або семантичних компонентів при збереженні інформації.
Дослідження лексичних трансформацій є актуальним та потребує спеціального розгляду. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності дати цілісну інтерпретацію поняття трансформацій, виокремити основні її види, розглянути причини, що викликають трансформації і проаналізувати застосування перекладацьких трансформацій, дослідивши, яким чином вони реалізуються у художніх текстах.

Список використаних джерел
1. Безугла Л. Р. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Безугла Л. Р., Бондаренко Є. В., І., Донець П. М. — Харків: Константа, 2005. — 256 с.
2. Гнатковська О. М. Комунікативна парадигма мовця в авторському дискурсі / О. М. Гнатковська // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. — 2005. — №1. — С. 38—42.
3. Михайленко В. В. Reader in Discourse. Хрестоматія з дискурсу: навчальний посібник / В. В. Михайленко, І. М. Микитюк. — Чернівці: Рута, 2003. — 136 с.
4. Серажим К. Ю. Термін “дискурс” в сучасній лінгвістиці / К. Ю. Серажим // Вісник Харківського університету. Серія Філологія. — 2001. — № 520. — С.17—22.
5. Бархударов Л. С. Мова і переклад (Питання загальної і приватної теорії перекладу) / Леонід Степанович Бархударов. - Москва : «Міжнародні відносини», 1975. - 240 с.
6. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту: підручник для студентів філологічних спеціальностей / Валерія Андріївна Кухаренко. - 3-е изд., Испр. - Одеса: Латстар, 2002. - 292 с.
7. Латишев Л. К. Курс перекладу: еквівалентність перекладу та етапи його досягнення / Лев Костянтинович Латишев. - М.:Просвітництво, 1980. - 160 с.
8. Латишев Л. К. Переклад: проблеми теорії, практики і методики викладання / Лев Костянтинович Латишев. - М.: Просвітництво, 1998. - 160 с.
9. Миньяр-Белоручев Р. К. Загальна теорія перекладу і усний переклад / Рюрик Костянтинович Міньяр-Белоручев. - М.: Воениздат, 1980. - 237 с.
10. Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика / Яків Йосипович Рецкер. - М.: Міжнародні відносини, 1974. - 214 с.
11. Чорнувата Л. І. Переклад англомовної економічної літератури / Л. І. Чорнувата, В. І. Карабан. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 416 с.
12. Швейцер А. Д. Переклад і лінгвістика: Статус, проблеми, аспекти / Олександр Давидович Швейцер. - М.: Наука, 1988. - 215 с.
13. Savory T. The Art of Translation / Theodore Horace Savory. - Boston: The Writers, Inc., 1968. - 191 р.
14. Бархударов Л. С. Мова і переклад (Питання загальної і приватної теорії перекладу) / Леонід Степанович Бархударов. - Москва : «Міжнародні відносини», 1975. - 240 с.
15. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту: підручник для студентів філологічних спеціальностей / Валерія Андріївна Кухаренко. - 3-е изд., Испр. - Одеса: Латстар, 2002. - 292 с.
16. Латишев Л. К. Курс перекладу: еквівалентність перекладу та етапи його досягнення / Лев Костянтинович Латишев. - М.: Просвітництво, 1980. - 160 с.
17. Латишев Л. К. Переклад: проблеми теорії, практики і методики викладання / Лев Костянтинович Латишев. - М.: Просвітництво, 1998. - 160 с.
18. Миньяр-Белоручев Р. К. Загальна теорія перекладу і усний переклад / Рюрик Костянтинович Міньяр-Белоручев. - М.: Воениздат, 1980. - 237 с.
19. 6. Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика / Яків Йосипович Рецкер. - М.: Міжнародні відносини, 1974. - 214 с.
20. Чорнувата Л. І. Переклад англомовної економічної літератури / Л. І. Чорнувата, В. І. Карабан. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 416 с.
21. Швейцер А. Д. Переклад і лінгвістика: Статус, проблеми, аспекти / Олександр Давидович Швейцер. - М.: Наука, 1988. - 215 с.
22. Savory T. The Art of Translation / Theodore Horace Savory. - Boston: The Writers, Inc., 1968. - 191 р. 

Ћплатить