.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Гендерні ролі у комедії В.Шекспіра Як Вам це подобаєтьсяЋплатить
Зміст

ВСТУП…………………………………………………………….....3

Розділ 1 Становлення теорії гендеру...................6

1.1 Феміністична критика....................................6
1.2 Гендерні ролі та стереотипи...........................8


Розділ 2 Аналіз соціальних ролей жінок і чоловіків в епоху Відродження………………………………………………….12

2.1 Схожість та відмінність рис героїв протилежних статей у комедії....................................................................................................12
2.2 Розподіл гендерних ролей ...........................................................16

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..22

ДОДАТКИ…………………………………………………………….24


Вступ

Комедії В.Шекспіра, як і більшість шедеврів світової класики, наділені невичерпною здатністю викликати емоційно-інтелектуальний резонанс у культурній свідомості наступних епох. Його праці досліджувала низка літературознавців. На думку відомого шекспірознавця К.Мюїра, В.Шекспір переконав нас в тому, що маленький світ людського серця є безкрайнішим, глибшим і багатшим за космічні простори. Такі літературознавці як О.Анікст та І.Рібнера зазначають, що комедія В.Шекспіра «Як Вам це подобається» вражає багатством і широтою життєвого матеріалу, вона пройнята ренесансними утвердженнями земного життя, кохання, непохитною вірою в благородство і довершеність людини, яка на своєму шляху  стикається  з соціальною несправедливістю.
Як видно із критичного огляду джерел, літературознавці, що досліджували комедію В.Шекспіра «Як Вам це подобається», розглядали її під кутом зору різноманітних проблем – від інтерпретації любові у комедії до класової нерівності героїв, проте не приділяли уваги гендерним ролям. Отож, актуальність даної роботи визначається аналізом гендерних ролей героїв, що  керується порівняльними характеристиками чоловічого та жіночого.
Це обумовлює мету даної роботи – дослідити проблеми природної рівності героїв у комедії, що охоплюється ідеєю розрізнення статі та гендеру. Вивчити їх взаємодію, яка дає можливість всебічно і глибоко проаналізувати, які соціальні статуси та ролі повинні були відігравати чоловіки та жінки у епоху Відродження, та як ця взаємодія допомагає письменнику створити підтекст твору, акцентуючи увагу читача на сприйнятті основної проблеми комедії, а саме, обігруванні гендерних ролей.
Мета передбачає виконання таких завдань:
1) дослідити гендерні ролі та стереотипи у комедії, керуючись усталеними уявленнями стосовно спільнот чоловіків і жінок;
2) проаналізувати статуси чоловіків і жінок у певному історичному часі;
3) виявити схожі та відмінні риси між протилежними статями;
4) простежити розподіл гендерних ролей;
Предмет дослідження – текст комедії В.Шекспіра «Як Вам це подобається», об’єкт дослідження – проблема розподілу гендерних ролей.
Найголовнішою ідеєю цієї наукової роботи є наголошування на тому, що текст можна дослідити не лише з чоловічої перспективи, а й, власне, з жіночої позиції. А оскільки проблематику гендерних досліджень найактивніше вивчали представники феміністичних течій, то найповніший аналіз комедії можна зробити методом феміністичної критики. Такий метод як гендерний аналіз, зумовлений темою курсової роботи, адже концептуальною основою феміністичного критицизму є гендерний підхід – вивчення соціальної та культурної реалізації статей [1], що і є метою даної роботи.
Наукова новизна цієї роботи полягає в тому, що аналіз гендерних ролей здійснювався враховуючи специфіку національної культури в її суспільному контексті. Згідно з темою твору, було зроблено комплексний аналіз соціальної ролі жінки в епоху Відродження.
Практичне значення даної наукової роботи є спроба дослідження гендерної проблеми на основі комедії В.Шекспіра «Як Вам це подобається» в період Ренесансу, яка може послужити матеріалом для подальшого вивчення даної проблеми в певному історичному часі, привернути увагу літературознавців до малодослідженного питання.
    Структура дослідження. Робота складається із вступу, двох розділів, які розкривають завдання і мету дослідження, а також висновків та списку використаної літератури.У першому розділі наводяться теоретичні відомості про гендерні ролі та стереотипи. У другому розділі аналізується проблема природної рівності за допомогою методів феміністичної критики та гендерного аналізу. У висновках підсумовуються завдання та викладаються основні тези роботи. Список використаної літератури нараховує 24 джерела.

Ћплатить