.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Проблематика пєси Генріка Ібсена Ляльковий дімЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП..................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ У П’ЄСІ „ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ”..........4
1.1 Критичне ставлення Ібсена до суспільства як один із методів дослідження людини............................................................................................4
1.2 Ступені розвитку конфлікту у драмі..................................................5
1.3 Соціальна роль жінки на прикладі головної героїні п’єси...............8
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДРАМИ „ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ”.....................................................................................................................13
2.1 Феномен розщеплення особистості та наукові шляхи „зцілення”............................................................................................................13
2.2 Проблеми взаєморозуміння жінки і чоловіка у шлюбі..................16
2.3 Загальноєвропейське поняття „лялькового дому”..........................21
ВИСНОВКИ........................................................................................................26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................28
ВСТУП
У даній курсовій роботі розглядається і аналізується п’єса Генріка Ібсена „Ляльковий дім”.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що проблематика даної п’єси залишається актуальною, в сучасному суспільстві. Більшість проблем є соціальними, так як показують важливі питання суспільства часів початку ХХ ст., так і сучасного світу.
Метою дослідження є проаналізувати п’єсу Генріка Ібсена „Ляльковий дім”, вивчити та описати соціальні конфлікти, виявивши найважливіші та центральні проблеми твору, встановити зв’язок проблем у драмі з подібними в суспільстві.
Об’єктом дослідження є п’єса Генріка Ібсена „Ляльковий дім” проблематика якої досліджується. Дана проблематика постає предметом дослідження. На проблемах, які вимагають безпосереднього вивчення, сконцентрована найбільша увага. При написанні даної роботи використовувалися такі методи дослідження як психологічний аналіз тощо.
Наукова новизна полягає у тому, що був здійснений відмінний від інших критиків підхід до аналізу і оцінювання певних проблем та мотивів персонажів з точки зору сучасності.
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що її результати можуть використовуватися в подальшому вивченні та аналізі п’єси Генріка Ібсена „Ляльковий дім”. При написанні цієї роботи була використана певна кількість джерел. Проаналізувавши критичний матеріал, можна зазначити, що більшість доступних джерел  хоча і є застарілими, проте дають об’єктивну оцінку піднятим у творі проблемам із відповідними підходами до аналізу і критики. Важливо відмітити, що драма пройшла шлях численних театральних постановок.
Структура роботи складається зі вступу, двох розділів і висновків, списку використаної літератури.

Ћплатить