.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Міста князів Острозьких на Волинському ПоліссіЋплатить

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВОЛОДІННЯ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ ЗА ІНВЕНТАРЕМ 1615 РОКУ 5
1.1 Інвентар 1615 року та особливості його укладання 5
1.2 Міста князів Острозьких, описані в інвентарі 1615 року 7
РОЗДІЛ 2 МІСТА КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ ЗА ІНВЕНТАРЕМ 1620 РОКУ 18
2.1 Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело 18
2.2 Міста-володіння князів Острозьких та їх населення 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30


ВСТУП

Актуальність дослідження. Питання, пов’язані з історією роду князів Острозьких, найпотужнішого з-поміж руських аристократичних родів XV-XVII ст. привертають увагу дослідників уже понад півтора століття. На сьогодні накопичився солідний доробок, присвячений проблемі володінь князів Острозьких на Волинському Поліссі. Практично в кожній із цих робіт постулюється як самоочевидне, що Острозькі з другої половини XVI ст. були найбільшими землевласниками Речі Посполитої. Це обумовлювало їхній особливий статус у державі та пояснювало впливовість членів роду в тогочасному соціумі, передусім руському, де Острозьких сприймали як «оборонців і протекторів» Русі-України.
Проте у визначенні конкретного майнового потенціалу дослідники до сьогодні не змогли просунутися далі голослівних тверджень про «казкові багатства», або, в кращому випадку, наведення дуже неточної цифри княжих міст і сіл, що мандрує історіографічними текстами ще з XVIII століття. Тимчасом без відповіді на питання, чим реально обумовлювався суспільний потенціал всесильного роду та якими були реальні, «матеріалізовані» механізми його впливу, годі очікувати поступу не лише в дослідженнях феномену Острозьких, а й взагалі в соціокультурних та соціорелігійних студіях тогочасної історії Русі-України.
Зрозуміло, що в межах нашого дослідження неможливо простежити в деталях функціонування усіх латифундій Острозьких, які налічували близько 2 тис. населених пунктів і лише на Волині займали майже третину її площі. В зв’язку з цим головну увагу в роботі зосереджено на загальній характеристиці міст князів на Волинському Поліссі.
Проблему міст князів Острозьких на Волинському Поліссі досліджували такі вчені, як Дітеріхс М.К., Домбровський В., Максимович М., Костомаров М., Ковальський М., Атаманенко В.Б., Ворончук І. та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці міст князів Острозьких на Волинському Поліссі. Для реалізації даної мети було поставлено такі дослідницькі завдання:
1. Охарактеризувати інвентар 1615 року та особливості його укладання;
2. Визначити міста князів Острозьких, описані в інвентарі 1615 року;
3. Проаналізувати острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело;
4. Дослідити міста-володіння князів Острозьких та їх населення за інвентарем 1620 р.;
Об’єктом дослідження власність князів Острозьких в XVI-XVII ст. На Волинському Поліссі.
Предметом дослідження Острозький інвентар 1615 та 1620 рр.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Для з’ясування конкретних завдань було використано порівняльний та історико-географічний методи.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ћплатить