.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Ігрові витоки спортуЋплатить
Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ЯВИЩЕ СПОРТУ 5
1.1 Спорт: сутність, особливості та функції 5
1.2 Головні етапи еволюції спорту 9
РОЗДІЛ 2. ГРА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 16
2.1 Поняття, особливості та функції гри 16
2.2 Агональна природа гри 19
РОЗДІЛ 3. ІГРОВЕ ПІДГРУНТЯ ТА СУТНІСТЬ СПОРТУ 19
3.1 Становлення спорту в лоні гри 25
3.2 Позаігрова сфера сучасного спорту 28
Висновки 35
Список використаної та цитованої літератури 38
Вступ

Історія виникнення й розвитку спорту, є свого роду дзеркалом всіх соціальних процесів. У давнину перші люди займалися полюванням, що включало в себе біг по місцевості, легкоатлетичні дисципліни й стрільбу з лука. Наскальні малюнки, виявлені в печерах Франції, Африки й Австралії оповідають про ритуальні церемонії, що нагадують спортивні змагання. Зображення датуються 30 століттям до нашої ери.
Спортивні змагання здавна являли собою протистояння не стільки спортсменів, скільки держав, які вони представляли. Відповідно до переказів Олімпійські ігри зародилися в Древній Греції, що складалась тоді з окремих номів (міст-держав). На період проведення ігор припинялися всі міжусобні війни й колишні вороги доводили свою силу вже на арені.
Поступово виникло питання про створення універсального виду спорту, спрямованого на зміцнення всього організму, що враховує фізіологічні особливості й рівень підготовленості людини.
Професійні спортсмени високого рівня заробляють більші гонорари, а також одержують доходи, рекламуючи різні товари, тому гасло головне не перемога, а участь, якось не вписується в розуміння сучасних змагань.
Паралельно із професійним спортом, розвивався масовий, орієнтований на людей, що бажають підтримувати себе в гарній фізичній формі. Масовий спорт - насамперед здоров'я й краса, а вже потім олімпійські медалі.
З часом спорт розвивався, стаючи усе більше організованим і регульованим. На сьогоднішній день спорт став розвагою для глядачів і професією для його учасників. Саме тому дослідження спорту та його ігрових витоків є актуальним питанням сьогодення.
Проблему ігрових витоків спорту досліджували такі вчені, як Гейзінга Й., Кун Л., Матвєєв Л.П. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є виникнення та розвиток спорту й фізичної культури.
 Предметом дослідження є гра, як фундаментальна складова спорту.
 Мета дослідження полягає в характеристиці ігрових витоків спорту. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття, сутність та функції спорту;
2. Визначити особливості розвитку спорту в різні часи;
3. Проаналізувати роль гри як феномену культури;
4. Дати характеристику ігровому підґрунтю спорту;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: проблемно-пошуковий, аналізу та синтезу, метод опису, метод класифікації та систематизації, метод узагальнення.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядається явище спорт: його сутність та особливості.
У другому розділі аналізується гра як феномен культури.
У третьому розділі характеризується спорт та його ігрові початки.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких  було здійснене дослідження.

Ћплатить