.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Професійні ролі соціального працівникаЋплатить

ПЛАН
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи діяльності соціального працівника 4
1.1 Модель соціального працівника  4
1.2 Вимоги до соціального працівника 6
1.3 Обов’язки працівника соціальної роботи 8
1.4 Професійна ідеологія соціального працівника  9
Розділ 2. Ролі соціального працівника 17
2.1 Особистісно-професійні характеристики соціального  працівника 17
2.2       Головні функції спеціаліста з соціальної роботи 25
Висновки 33
Список використаної літератури 34
Додаток 35


ВСТУП

Порушення на початку 90-х років XX ст. традиційних для України механізмів соціального регулювання взаємодії, поведінки людей потребує перегляду не лише соціальної політики, але й теоретичних засад, які є фундаментом для осмислення того, що відбувається з людиною, суспільством, яка логіка зміни людей, який механізм їх самозахисту і загальнодержавної підтримки. Становлення і розвиток інституту соціальної роботи пов\'язані також із загостренням міжнаціональних відносин, еміграційних процесів. Ситуація ускладнюється і тим, що в останній період зіткнулися різні концепції і стратегії соціальної перебудови суспільства та розвитку соціальної роботи.
Досить очевидним стає вплив на специфіку діяльності соціального працівника масовості та якості змін у самій людині: всеохоплююча грамотність, поінформованість, соціально-побутова забезпеченість. Переосмислення основного змісту і напрямів соціальної політики призвело до необхідності визначення суті і напрямів соціальної роботи в реалізації цієї політики. Сьогодні, як ніколи, потребується найбільш точне і швидке визначення стратегії і тактики соціального захисту населення, створення оптимально-необхідних установ соціальної роботи, а також підготовки і перепідготовки працівників. Саме в окресленні ролі соціальних працівників і полягає актуальність нашої роботи.
Об’єктом нашого дослідження є діяльність соціальних працівників у нашій державі та, власне, її функції.
Мета дослідження: визначити та охарактеризувати ролі соціального працівника.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми і поставлена мета роботи, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Ћплатить