.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Дистанційне навчання у ВУЗахЋплатить
Зміст
Зміст 2
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2
1.1 Історія розвитку дистанційного навчання 2
1.2 Дистанційний курс як основний елемент технології дистанційного навчання 2
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В СВІТІ 2
2.1 Процес та методи дистанційного навчання 16
2.2 Розвиток дистанційної освіти  за кордоном 18
ВИСНОВОК 20
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21
 
ВСТУП
В Україні останнім часом все більше уваги приділяється вищій освіті. Крім давно відомих спеціальностей, на теренах України з’явилися новіші, сучасніші пропозиції від вищих навчальних закладів. Крім того, почали з’являтися нові форми навчання, однією з яких є дистанційне навчання.
Метою цієї роботи є розглянути особливості розвитку та функціонування дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. На основі мети дослідження було визначено відповідні завдання:
 визначити особливості виникнення дистанційного навчання в світі та  Україні;
 прослідкувати за особливостями функціонування дистанційного навчання в порівннянні зі стаціонарними та заочними формами навчання;
 порівняти дистанційне навчання у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах.
Обєктом дослідження є дистанційне навчання у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах. Предметом дослідження є особливості функціонування дистанційного навчання.
Дистанційне навчання з’явилося та почало розвиватися в Україні лише нещодавно, у порівнянні з США та багатьма країнами Західної Європи, де воно вже досить довго функціонує. Зважаючи на це, проблематика дистанційного навчання є очевидною та актуальною водночас, а тому проблема дистанційного навчання як відносно нової форми навчального процесу потребує подальшої розробки та удосконалення. Саме у зв’язку з цим, наукова новизна дослідження полягає у тому, що така форма навчання ще не є повністю дослідженою з психологічної та практичної точок зору, тому і потребує подальшої розробки.
Ћплатить