.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Застосування сучасних технологій навчання при вивченні іноземної мови за адаптованою педагогічною сиЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП...................................................................................................................
РОЗДІЛ I. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ......................................................................................................................
1.1. Особистісно орієнтовані технології (student-centered approach) ..........
1.2. Технологія організації групової навчальної діяльності ........................
1.3. Проектна технологія……………………..................................................
1.4. Технології формування творчої особистості……………….…………..
РОЗДІЛ II.  ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ МАРІЇ МОНТЕССОРІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ......................................................................
2.1. Розвиток індивідуальності дитини за педагогічним методом Марії Монтессорі....................................................................................................................
2.2. Педагогічні принципи Марії Монтессорі.................................................
2.3. Вимоги до особистості педагога................................................................
2.4. Мовний портфель як засіб вивчення мови (Lang-Learning Portfolio)...
РОЗДІЛ III.  АНАЛІЗ ГРУПИ ЗА ВИМОГАМИ ІТАЛІЙСЬКОГО ПЕДАГОГА ………………………….......................................................................
3.1. Вікові особливості у вивченні іноземної мови……………..……...........
3.2. Мотивація оволодіння другою мовою….……….......................................
3.3. Визначення типу пам’яті учнів(студентів)..............................................
3.4. Аналіз інтересів групи…...........................................................................
РОЗДІЛ IV.  ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПЕДАГОГІЧНОЮ СИСТЕМОЮ МАРІЇ МОНТЕССОРІ …..........................
4.1. Початкова школа…………………………………………….……...........
4.2 Середні класи..............................................................................................
4.3.Старші класи………….…………………..................................................
4.4 Студенти…..................................................................................................34
ВИСНОВКИ...........................................................................................................36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................38
ДОДАТКИ...............................................................................................................39
Ћплатить