.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вплив засобів масової інформації на політикуЋплатить
незакінчена курсова робота. 20 сторінок


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ 
1.1 Масова інформація в системі соціального формування особистості 
1.2 Вплив ЗМІ на прийняття політичних рішень 
РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМІ  
2.1 Теорії впливу на електорат засобами ЗМІ 
2.2 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25


ВСТУП
Вважається, що демократичні традиції українців починаються ще з часів Давньої Русі, коли народ мав право та можливість висловити свій погляд на суб’єктів влади та їхні дії на Народних зборах-віче. Сучасні фахові історики відзначають тенденцію до занепаду ролі віче у формуванні та контролі влади давньоруської держави, великі можливості для фальсифікації голосувань-адже рішення приймали голосними криками, які можна й підкупити. Тобто є підстави вважати, що у Київській Русі рішення приймалися не завжди прозоро, а вирішальними були прагнення та інтереси вищих прошарків населення.
Зараз побутує думка, що в сучасній українській державі відбувається приблизно теж саме: вибори є формальними, результати заздалегідь вторговані у темних кабінетах партійців, голос громадянина не має значення і т.п., - словом, абсентеїстські настрої. 
Головний елемент представницької демократії, модель якої застосовує і Україна, - це вибори громадянами, які мають на це право, членів законодавчих органів та/або вищих посадових осіб. А основним джерелом інформації про кандидатів на посади всіх рівнів були і досі залишаються засоби масової інформації(ЗМІ). Саме вони ніби забезпечують “знайомство” кандидата з електоратом, висвітлюють його діяльність та її громадську оцінку так виконують ряд інших завдань, про які йтиметься нижче.
Таким чином основною метою мого дослідження стало визначення ролі ЗМІ у виборчому процесі, ступеню їх впливу на вибір громадян.
 Зазначена проблематика стає ще актуальнішою в ситуації перегляду першого досвіду проведення виборів в умовах парламентсько-президентської, а не президентсько-парламентської республіки в Україні, адже саме ЗМІ формують нові образи владних структур та визначають характер взаємодії політичних сил між собою та із суспільством. Розглядаючи таке складне та неоднозначне питання, як вплив ЗМІ на вибір українського виборця, у даному дослідженні зроблено спробу відійти від традиційно ствердної відповіді на поставлене питання, аргументовано некомпетентність поширеного твердження про те, що ЗМІ здійснюють “зомбування” українців і громадяни віддають голоси несвідомо, керуючись тим баченням дійсності та кандидатів на посади різних рівнів, яке було нав’язане ЗМІ.

Ћплатить