.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Громадяни як субєкти цивільного праваЋплатить
ПЛАН

Вступ
1. Правоздатність громадян
2. Дієздатність громадян
3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
4. Оцінка і піклування
5. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
Висновки


ЗМІСТ

Вступ 4
1. Правоздатність громадян 6
2. Дієздатність громадян 13
3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим  32
4. Оцінка і піклування 39
5. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану   42
Висновки 50
Джерела 52


ВСТУП

Норми цивільного права, як і інші правові норми, регулюють суспільні відносини за участю фізичних і юридичних осіб. При цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими.
Отже, цивільно-правові відносини – це форма, завдяки якій норми цивільного права реалізуються в житті.
Таким чином, цивільно-правові відносини – це майнові та особисті немайнові відносини (врегульовані нормами сучасного цивільного права між майнова відокремленими, юридична рівними учасниками, що є носіями суб'єктивних цивільних прав та обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу. Суб'єкти цивільно-правових відносин. У цивільно-правових відносинам мають брати участь принаймні дві особи, бо це відносини між людьми (відношення людини до речі не є правовим). Особи, які є учасниками цивільно-правовою відносин, називаються суб'єктами. Суб'єкт цивільно-правових відносин, якому належить право, називається активним суб'єктом, або суб'єктом права. Суб'єкт цивільних відносин, на якого покладено обов'язок, називається пасивним суб'єктом, або суб'єктом обов'язку. Проте таких цивільно-правових відносин, у яких є лише суб'єкт права і лише суб'єкт обов'язку, дуже мало. Як правило, в цивільно-правових відносинах кожен з учасників має суб'єктивні права і несе суб'єктивні обов'язки. Наприклад, у правовідносинах, що виникають з договору купівлі-продажу, підряду, перевезення, комісії, кожен із суб'єктів правовідносин має права і несе обов'язки.
Суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, українські й іноземні юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади.
Стосовно людей як суб'єктів, тобто носіїв цивільних прав і обов'язків, ЦК вживає термін – громадяни, Поряд з громадянами України на території держави суб'єктами цивільних прав можуть виступати також іноземні громадяни та особи без громадянства (апатриди, або аполіди). Загальновизнаною є тенденція по використанню терміна “фізична особа” при характеристиці людини як носія цивільних прав та обов'язків. Термін “фізична особа” застосовується і в деяких нормативно-правових актах України. Наприклад,, членами сільськогосподарського кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
Для характеристики поняття “громадянин” у якості суб’єкта цивільного права розглянемо такі питання:
• правоздатність громадян
• дієздатність громадян
• визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
• оцінка і піклування


Ћплатить