.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Дослідження звязку структури мотивації просоціальної поведінки з особистісними характеристикамиЋплатить
 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Особливості мотивації просоціальної поведінки у психології.
1.1  Основні підходи до розуміння поняття «просоціальна поведінка»
1.2  Теоретичні аспекти мотивації просоціальної поведінки
1.3 Особливості мотиваційної сфери особистості
РОЗДІЛ 2. Дослідження зв’язку структури мотивації просоціальної поведінки з особистісними характеристиками. 24
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

 
ВСТУП

Просоціальна поведінка – це поведінка індивіда спрямована на благо іншим людям.
В психологічних дослідженнях стверджується, що передумовами просоціальності є такі особистісні риси: емпатія, здатність враховувати наслідки своїх дій для інших людей; особистісні норми, що задають зразки оцінкисуб’єктом свого вчинку, а також тенденція приписувати відповідальність за здійснення чи не здійснення «хорошого» вчинку собі, а не іншим людям чи обставинам.
Просоціальну  поведінку протиставляють егоїстичній, метою якої  є досягнення власних корисливих цілей і результатів, що збільшують власне  благополуччя. Увага  до  цих  типів  поведінки  пояснюється тим, що вони тісно пов'язані з проблемою людської природи. В даній проблемі можна виділити два аспекти. Перший аспект полягає у відповіді на питання, чи справді для людини просоціальність  є  природною  рисою,  чи  може людина,  не маючи ніякого досвіду, не навчаючись, бути готовою допомагати  іншим людям, до того, щоб жертвувати собою, ділитися з іншими належними благами тощо. Другий аспект полягає у тому, щоб з'ясувати, чи людина лише має можливість справді стати альтруїстом у процесі розвитку, чи це неможливо, і ця властивість по суті є тільки соціально набутим фасадом для справжньої егоїстичної природи людини.
Актуальність даної теми зумовлена тим, що наприклад, при прийомі на роботу (лікар, рятівник) важливою характеристикою повинне бути надання допомоги, на на прояв якого не повинний впливати настрій чи особисті проблеми, адже від цього адже від цього залежить життя людини. А тому дослідження мотивації просоціальної поведінки, у студентів, допоможе виявити особливості формування та рівень їх готовності надати допомогу незнайомій людині у  різних життєвих ситуаціях. Також актуальним є те, що
Таким чином, об’єктом нашого дослідження є просоціальна поведінка. Предметом – особливості мотивів, що лежать в основі просоціальної поведінки.
Мета нашого – дослідити особливості мотивації про соціальної поведінки.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати сутність поняття просоціальна поведінка; 2) визначити структуру мотиваційної сфери особистості; 3) емпірично дослідити зв’язок структури мотивації просоціальної поведінки з особистісними характеристиками.
Методами нашого дослідження стали: метод аналізу літератури, тестування і  статистичні методи обробки даних.
Гіпотеза нашого дослідження: структура мотивації просоціальної поведінки пов’язана з: 1)особистісними змінними; 2) базовими емоціями; 3) емпатійністю; 4) здатність до ризику.

 
Ћплатить