.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Підготовка до виконання дипломної роботиПідготовка до виконання дипломної роботи повинна починатись вже на першому етапі навчання при обговоренні відповідних проблем на семінарських та практичних заняттях на індивідуальних та групових консультаціях з викладачами.
При виборі теми дипломної роботи слухач повинен
керуватись переліком тем дипломних робіт, рекомендованих кафедрою міжнародного права (див. додаток 1), або просити кафедру затвердити йому іншу тему роботи, яка відповідає його фаху і відображає специфіку підприємства, па матеріалах якого вона буде розроблятися.
Тематика дипломних робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою за участю декана факультету правознавства та міжнародних відносин. При цьому особлива увага приділяється постійному оновленню тем дипломних робіт, підвищенню їх відповідності спеціальності та практичним завданням, які поставлені перед випускниками Університету, а також наукового значення з точки зору подальших досліджень у рамках аспірантури Університету.
Тема дипломної роботи має бути вибрана слухачем не пізніше 3 семестру. Тема дипломної роботи може бути також запропонована організацією, яка направляє слухача, що оформлюється відповідним зверненням керівництва і має бути затверджена на засіданні кафедри з призначенням керівника, а при необхідності і консультанта.
У випадку вибору слухачем іншої тематики, яка не увійшла у перелік тем дипломних робіт, йому треба подати заяву на ім’я завідувача кафедрою з проханням дозволу на її виконання.
Зміна тем дипломних робіт допускаються тільки у виняткових випадках з відповідним обгрунтуванням та оформлюються відповідним наказом.


Дата публікації: 10.03.2012
Прочитано: 1023 разів