.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Перелік напрямків досліджень дипломних робіт1. Розвиток питань взаємозвязку і взаємодії міжнародного і національного права
2. Проблеми, пов’язані з визнанням державами примата міжнародного права
3. Дії механізму міжнародно-правового регулювання і виникаючі в звязку з цим проблеми
4. Розвиток питань відповідальності в міжнародному праві і проблематичність їх вирішення
5. Дискусійність і проблематичність у питаннях виникнення і розвитку міжнародного права
6. Положення сучасної доктрини з питань періодизації розвитку міжнародного права. Обґрунтування найбільш прийнятних і критика інших поглядів
7. Розвиток практики міжнародних договорів на території України і відображення цієї практики в сучасному законодавстві України
8. Існуючі проблеми в практиці дії права міжнародних договорів і можливі шляхи їх вирішення
9. Аналіз законодавства України в сфері права міжнародних договорів, можлива критика і пропозиції
10. Аналіз положень Віденської конвенції «Право міжнародних договорів» 1969 р. і можливі проблеми в практиці її застосування
11. Проблеми міжнародної правосубєктності ТНК і індивідів
12. Історичний процес розвитку права в сфері захисту прав і свобод людини, складності і проблеми в цій сфері і можливі шляхи їхнього вирішення
13. Історичний процес розвитку науки міжнародного права, проблематичність цього процесу
14. Розвиток питання міжнародно-правового статусу вод відкритого моря і проблематичність у його визначенні як обєкта загальної спадщини людства
15. Міжнародно-правовий процес дозволу проблем України в Азовському і Чорному морях
16. Проблеми в сфері співвідношення міжнародного права, міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, дипломатії і релігії
17. Розвиток інституту правонаступництва і можливі проблеми в цій сфері
18. Розвитку принципу самовизначення народів у міжнародному праві і виникаючі в звязку з цим проблеми
19. Розвитку інституту визнання в міжнародному праві, його форми і можливі проблеми
20. Деякі проблеми міжнародно-правової регламентації воєнних дій
21. Правовий зміст і значення міжнародних економічних відносин
22. Аналіз системи та особливостей міжнародно-правових економічних відносин
23. Правові аспекти міжнародного економічного права
24. Історичні аспекти розвитку концепцій міжнародного економічного права
25. Формування та розвиток концепцій міжнародного економічного права в процесі еволюції суспільного розвитку
26. Системний аналіз сучасних концепцій розвитку сучасного економічного права
27. Правова характеристика систем джерел міжнародного економічного права
28. Право міжнародних договорів, їхня юридична природа, класифікація і юридична діяльність
29. Проблеми сучасного розвитку науки міжнародного економічного права (зарубіжний і вітчизняний досвід)
30. Актуальні проблеми та розвиток сучасного міжнародного торговельного права
31. Науково-правовий аналіз документів ООН про міжнародне економічне право
32. Характеристика найважливіших міжнародно-правових актів відносно економічної безпеки
33. Розвиток інституту міжнародно-правової відповідальності держав на сучасному етапі розвитку економічних відносин
34. Характеристика загальних принципів міжнародного економічного права та їх зв’язок з Українським законодавством
35. Механізми міжнародно-правового регулювання, їх розвиток і проблеми
36. Відповідальність в міжнародному економічному праві: теорія і практика
37. Аналіз Хартії економічних прав і обов’язків держав (1974р) та їх зв’язок з національним законодавством України
38. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права
39. Імунітет держави за міжнародним правом
40. Міжнародні економічні організації поняття, природа, класифікація
41. Роль міжнародних економічних організацій як суб’єктів міжнародного права
42. Історія становлення ЄС: еволюція, структура, розвиток, перспективи
43. Роль транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин
44. Україна та ЄС: проблеми інтеграції та розвитку
45. Роль економічних організацій ООН в становленні світового порядку в торгівлі
46. Положення сучасної доктрини у сфері розвитку колізійних норм
47. Аналіз співвідношення колізійних норм у процесі зовнішньоекономічних відносин, проблеми в цьому процесі
48. Колізійні питання деліктних зобов’язань і деяка проблематичність їх вирішення в законодавстві України міжнародних договорів
49. Міжнародно-правові аспекти захисту іноземних інвестицій, виникаючі проблеми у цій галузі
50. Позовна давність у міжнародному приватному праві (аналіз доктрини і практики)
51. Право приватного майна у міжнародному приватному праві і його відображення в законодавстві України
52. Аналіз практики визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів
53. Теоретико-правові аспекти публічного порядку у міжнародному приватному праві
54. Доктринальний аналіз “каучукових норм” у міжнародному приватному праві
55. Проблемні питання правочинну у міжнародному приватному праві
56. Міжнародно-правові аспекти інституту державної реєстрації у сфері реалізації права на підприємництво
57. Організаційно-правові форми юридичних осіб у міжнародному приватному праві і проблемні питання при визначенні їх національності
58. Правовий аналіз практики забезпечення виконання зовнішньоекономічних договорів у міжнародному приватному праві
59. Проблемні питання відповідальності юридичних і фізичних осіб у міжнародному приватному праві
60. Міжнародне приватне право про спадщину. Проблемність у цій галузі
61. Правонаступництво у міжнародному приватному праві, існуючі проблеми
62. Доктринальні положення, які відносяться до проблем суб’єктів у міжнародному приватному праві
63. Інститут тендерів у міжнародному приватному праві. Проблеми і перспективи розвитку
64. Колізійні питання договорів міжнародних перевезень (проблеми і практика)
65. Загальні проблеми міжнародно-правового захисту інтелектуальної власності
66. Проблеми міжнародно-правового регулювання електронної комерції субєктів міжнародного приватного права.
67. Проблеми правового регулювання міжнародного страхування та перестрахування у міжнародному приватному праві 
68. Проблеми міжнародно-правового регулювання та організації документообігу із застосуванням електронних підписів.
69. Правовий аспект управління закупками в інвестиційних проектах Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
70. Проблеми міжнародно-правового регулювання міжнародних конкурсних торгів.
71. Міри міжнародно-правового захисту учасників збройних конфліктів і виникаючі проблеми їхнього здійснення
72. Аналіз проблем, що мають місце, у сфері забезпечення виконання міжнародних договорів і можливі шляхи їхнього розвитку
73. Правові підстави придбання громадянства в ряді держав і в Україні, можливі проблеми в цій сфері і шляху їхнього дозволу
74. Сфера дії міжнародного права її форми і її проблематичність
75. Розвиток питань кодификації міжнародних прав, їхня особливість, можливі проблеми і шляхи їхнього дозволу.
76. Міжнародні товарні угоди розвиток практики в цій галузі
77. Міжнародний факторинг. Конвенція про міжнародний факторинг
78. Міжнародний фінансовий лізинг: Оттавська конвенція про міжнародний фінансовий лізинг
79. Міжнародні ліцензійні договори на об’єкти промислової власності
80. Міжнародні авторсько-правові відносини: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
81. Міжнародний договір комерційної концепції (франчизи)
82. Правовий режим обєктів права інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі
83. Міжнародні конвенції та договори в сфері інтелектуальної власності
84. Основні засади патентування вітчизняних винаходів за кордоном. Договір РСТ його основні засади
85. Міжнародно-правові відносини в сфері авторських та суміжних прав
86. Міжнародно-правове регулювання передачі (трансферу) технологій
87. Роль та значення ВОІВ в регулювання міжнародних правовідносин стосовно інтелектуальної власності
88. Значення патентно-ліцензійних відносин в становлення світової торгівлі
89. Україна і ГАТТ/СОТ: проблеми та перспективи розвитку і інтеграції
90. Угода TRIPS як основа торговельних відносин в сфері інтелектуальної власності
91. Міжнародно-правове регулювання інноваційної діяльності
92. Актуальні питання міжнародного права на сучасному етапі.
93. Історія і проблеми розвитку міжнародного права в буржуазний період (Положення Вестфальського трактату 1648 р. і ідеї Великої французької революції 1793 р.) їхній вплив на такий розвиток міжнародного права.
94. Міжнародні-правові положення Статуту Ліги Націй, його значення і вплив на розвиток міжнародного права в період між двома світовими війнами.
95. Статут ООН - нова ера в розвитку міжнародного права (аналіз основних положень).
96. Формування і розвиток основних принципів сучасного міжнародного права, їхнє значення в прогресивному розвитку міжнародного права на сучасному етапі.
97. Право міжнародних договорів, їхня юридична природа, класифікація і юридична дійсність.
98. Розвиток і проблеми науки міжнародного права.
99. Розвиток системи міжнародного права на сучасному етапі.
100. Розвиток інституту міжнародної правосубєктності. Україна як субєкт міжнародного права.
101. Міжнародна-правова охорона навколишнього середовища (розвиток, проблеми, перспективи).
102. Актуальні проблеми міжнародного торгового права.
103. Міжнародна-правова охорона прав людини. Проблеми і перспективи.
104. Розвиток інституту міжнародної-правової відповідальності держав на сучасному етапі.
105. Територія в міжнародному праві (історія, сучасність, перспективи).
106. Дія норм міжнародного права в період збройних конфліктів (документи, практика, проблеми).
107. Міжнародне морське право, його джерела і перспективи розвитку.
108. Проблема взаємозвязку і взаємодії міжнародного і національного права.
109. Право міжнародної безпеки (історія, розвиток, проблеми).
110. Міжнародний-правовий статус і режим освоєння і використання Антарктики (історія, сучасність, проблеми).
111. Механізм міжнародного-правового регулювання, його розвиток і проблеми.
112. Територіальні проблеми України: юридичні аспекти
113. Відповідальність у міжнародному праві. Розвиток питання міжнародної-правової відповідальності в теорії і на практику
114. Міжнародні організації: поняття, юридична природа, класифікація. Значення міжнародних організацій як субєкта міжнародного права
115. Європейські міжнародні організації: міжнародні-правові аспекти
116. Розвиток системи захисту прав людини в сучасному міжнародному праві
117. Україна і міжнародне право (проблеми, документи міжнародного і національного характеру практики)
118. Джерела міжнародного приватного права
119. Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві
120. Поняття й утримання колізійної норми й особливості її застосування
121. Держави як субєкти цивільно-правових відношень
122. Обхід закону в міжнародному приватному праві
123. Обернене посилання і посилання до закону третьої держави
124. Міжнародні арбітражі з дозволу зовнішньоторговельних суперечок
125. Правові основи платіжних-розрахункових відношень у міжнародному торговому обороті
126. Правовий режим обєктів права власності іноземців і іноземних юридичних осіб на території України
127. Міжнародні договори в сфері деліктних зобовязань 
128. Патентування вітчизняних винаходів за рубежем і охороною іноземних патентів в Україні
129. Трудові права іноземців в Україні і громадян України за рубежем
130. Виконання іноземних судових доручень
131. Форма і порядок обертання в міжнародний арбітраж
132. Міжнародне-правове регулювання купівлі-продажу товарів.
133. Міжнародні уніфіковані акти купівлі-продажу товарів.
134. Міжнародна торговельна палата й участь у ній України.
135. Міжнародні правила INKOTERMS.
136. Діяльність міжнародних організацій по уніфікації правил купівлі-продажу.
137. Тарифні і нетарифні міри регулювання доступу товарів на національні ринки: міжнародні-правові аспекти.
138. Міжнародне-правове закріплення принципу недискримінації в торгівлі.
139. Міжнародне торгове право, його значення в розвитку міжнародного економічного співробітництва
140. Україна і ГАТТ/СОТ. Проблеми повязані з інтеграцією України в цю систему
141. Міжнародне економічне право як галузь права.
142. Правова база міжнародного-правового регулювання економічних відношень.
143. Роль міжнародного економічного права в інтеграційних процесах сучасності. 
144. Правові форми регулювання міжнародних економічних відношень.
145. Міжнародні економічні договори - основне джерело сучасного міжнародного економічного права.
146. Субєкти зовнішньоекономічної діяльності і міжнародного права.
147. Міжнародні економічні організації в сфері міждержавних економічних відношень.
148. Статус вільних економічних зон відповідно до сучасного міжнародного економічного права.
149. Особливості правосубєктності міжнародних економічних організацій.
150. Принципи міжнародного економічного права їхнє значення з погляду регулювання міжнародних економічних відношень. 
151. Міжнародні суперечки і засобу врегулювання споровши в міжнародних економічних відношеннях.
152. Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій.
153. Міжнародна-правова відповідальність у міжнародних економічних відношеннях.
154. Правонаступництво держав у міжнародних економічних відношеннях.
155. Вплив Уругвайського раунду на розвиток міжнародних економічних відношень.
156. Участь України в міжнародних економічних організаціях: міжнародні-правові аспекти
Написання курсових робіт на такі тематики не є простим завданням. В той же час, як рекомендують психологи, методисти та педагоги, від навчання та курсових робіт треба якісно відпочивати. Але що ж може бути краще за здоровий повноцінний сон? Особливо, якщо на ліжку лежить матрас Велам, якісний та комфортний для тіла.


Дата публікації: 18.03.2012
Прочитано: 822 разів