.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Зразок титульного листа
Додаток 3
Зразок титульного листа

Міністерство фінансів України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Кафедра міжнародного права 
ДИПЛОМНА РОБОТАна тему " _______________________________ "
за спеціальністю 7.030402 "Міжнародне право"
                                      

Виконав ________________слухач денної (заочної) форми навчання Іванов В.В
(підпис)

Науковий керівник _______________________ к.ю.н., доцент Петров С.С.
(підпис)
До захисту
Зав. кафедрою_______________________ к.ю.н., проф. Анцелевич Г.О.
(підпис)


Київ – 2010


Дата публікації: 18.03.2012
Прочитано: 1762 разів