.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Приклад змісту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівняПриклад змісту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  на тему: «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонування підприємства» 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ   1.   ТЕОРЕТИЧНІ   ОСНОВИ   ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО
ОБҐРУНТУВАННЯ        ЕФЕКТИВНОСТІ        ФУНКЦІОНУВАННЯ  11
ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Основні   підходи   до   визначення   поняття   ефективності   як  11
економічної категорії
1.2. Класифікація видів ефективності функціонування підприємства та
основні методики їх розрахунку
1.3. Шляхи        підвищення        ефективності        функціонування
підприємства
Висновки до розділу 1      41
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО
ОБҐРУНТУВАННЯ        ЕФЕКТИВНОСТІ        ФУНКЦІОНУВАННЯ 43
ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПРИКЛАД» 43
2.1.   Організаційно-економічна   характеристика   підприємства   ТОВ
«ПРИКЛАД»
2.2. Аналіз   фінансового   стану  та   основних  техніко-економічних показників                             підприємства ТОВ  53 «ПРИКЛАД»
2.3. Пропозиції щодо розроблення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ «ПРИКЛАД»
2.4. Обґрунтування економічної доцільності запропонованих заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ «ПРИКЛАД»
Висновки до розділу 2     85
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ   87
3.1. Аналіз стану охорони праці на підприємстві        87
3.2. Шляхи покращення (обраного виду)    95
Висновки до розділу 3     103
ВИСНОВКИ     105
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ   109
ДОДАТКИ   115


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 1646 разів