.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Структура акта про впровадження результатів дослідження дипломної роботи Структура акта про впровадження результатів дослідження дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»
НА БЛАНКУ ПІДПРИЄМСТВА


АКТ № від
про впровадження результатів дослідження
« » («тема»)

Керівництво підприємства надало баланси, звіти та іншу економічну та
технологічну інформацію з обраної теми « ».
Результати виконаної роботи студентом НТУУ «КПІ», факультету менеджменту та маркетингу Івановим Іваном Івановичем, впроваджено у діяльність підприємства, зокрема... Впровадження результатів дипломної роботи дозволило розширити та вдосконалити ...


Директор підприємства П.І.Б.
(підпис)

ПЕЧАТКА
 


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 5246 разів