.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Основні етапи виконання курсової роботиКожному студенту кафедра призначає керівника, який надає методичну допомогу при написанні курсової роботи. Керівник здійснює індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план курсової роботи, контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту роботи.
Перед початком написання курсової роботи слід звернути увагу на основні етапи її написання. Це:
1. Затвердження теми курсової роботи. Складання плану роботи. Вибір ринку дослідження.
2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання (Додаток А).
3. Опрацювання літературних джерел.
4. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення керівникові. .
5. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту та оформлення курсової роботи.
6. Подання роботи керівнику.
7. Захист курсової роботи перед комісією.

Дата публікації: 13.05.2011
Прочитано: 1664 разів