.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Курсові та дипломні з філософії та релігієзнавства


Атеїзація населення України в добу більшовицького режиму 1920-1930
Види та прояви релігійного фанатизму
Вільнодумство та релігійний модернізм
Діяльність політичних партій християнського спрямування в Україні на сучасному етапі
Духовний розвиток людини
Історія перекладів Біблії українською мовою
Караїми в Україні історико-релігійний аспект
Концепція заповіту в світових монотеїстичних релігіях
Космологія Авести
Містичні знання як феномен культури
Моральні виміри релігійної етики в греко-католицизмі
Неоязичництво в Україні
Нові релігії ХХ століття
Обрядовість протестантизму
Основні етапи розвитку протестантизму в Україні XVI - перша половина XX ст.
Політика і мораль
Права людини і релігійна свобода з позицій східного християнства
Праксеологічні виміри протестантизму в незалежній Україні
Релігійна комунікація через призму ідей Н.Маклюена
Релігійний чинник у формуванні національної ідентичності українців
Релігійні організації в роки перебудови (на матеріалах Житомирщини)
Релігія як чинник духовного виховання
Релігія як чинник духовного виховання
Роль концепції Заповіту в Біблійній есхатології
Створення Помісної Православної Церкви в Україні
Сучасні підходи до перекладу Біблії європейськими мовами
Сучасні проблеми прозелітизму
Уніатська церква в контексті міжконфесійних трансформацій на Правобережній Україні наприкінці XVIII
Унікальність та неповторність людського життя - проблема реінкарнації