.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Курсові роботи з психології та соціології


Аналіз взаємовідносин між батьками та дітьми в сімях
Взаємозвязок Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста
Вікові особливості мотивації вступу до шлюбу
Вплив оцінки вивченого на точність моніторингу запам’ятовування
Вплив телебачення на агресивну поведінку підлітків
Вплив факторів сімейного виховання на формування моральної свідомості важкої дитини
Діагностика сімейних стосунків засобами проективних методик
Дослідження звязку структури мотивації просоціальної поведінки з особистісними характеристиками
Емоції в людей старшого віку
Концепція соціальної мобільності та її сучасний розвиток
Корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці
Культурологічне осмислення гендерної теорії через призму психоаналізу
Методи впливу на увагу в аудіовізуальній рекламі
Методологічні підходи до визначення тривожності в психології
Навички та уміння фахівця соціальної роботи
Особливості використання механізмів психологічного захисту особистістю в стресових ситуаціях
Особливості звязку часової перспективи підлітків з почуванням ними благополуччя
Особливості переживання страху у дітей молодшого шкільного віку
Особливості підліткової агресивності
Особливості самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою (на прикладі тютюнопаління)
Особливості уяви та мислення в процесі діяльності людини
Поняття сексуальності в сучасних психоаналітичних теоріях
Посмішка як компонент невербальної поведінки
Прийняття рішення в ситуації боротьби мотивів
Проблема трансформації людської природи у сучасній культурі
Професійні ролі соціального працівника
Психологічний аналіз феномену свободи з позиції рефлексивно-діяльністного підходу
Психологічний вплив реклами на споживача
Психологічні аспекти формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку
Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків
 
 
Сторінтки: [ 1 ]  [ 2 ]  

Книг в категорії: 46, по 30 на сторінці